PGE-Narodowy-logo

Spółka PL.2012+ od 1 stycznia 2013 roku stała się operatorem Stadionu Narodowego. Firma jest odpowiedzialna za zarządzanie Stadionem i nieruchomością zgodnie z przygotowanym i corocznie aktualizowanym biznesplanem. Wszelkie działania mają na celu maksymalne wykorzystanie potencjału Stadionu Narodowego w Warszawie. Zapewnienie przychodów w wysokości odpowiedniej na pokrycie kosztów jego funkcjonowania. W tym poddzierżawianie i najem jego poszczególnych części m.in. na cele konferencyjne, rozrywkowe, wynajem biur i inne. Do celów PL.2012+ należy zapewnienie pełnej otwartości Stadionu Narodowego dla wszystkich grup społecznych oraz umożliwianie wykorzystania obiektu na cele społeczne, kulturalne oraz w zakresie kultury fizycznej.

KONTAKT

PL.2012+ SP. Z O.O.

Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03–901 Warszawa

Tel. + 48 22 295 90 00

Fax + 48 22 295 90 10

e-mail: biuro@2012plus.pl

Fot. Stadion Narodowy w Warszawie
Fot. Stadion Narodowy w Warszawie

Stadion Narodowy