Wspólny cel miasta i branży turystycznej

Głównym celem WOT jest promowanie Warszawy jako destynacji turystycznej..Jest dla nas kluczowe, aby wykorzystać zbieżność interesów miasta i branży turystycznej, a także okołoturystycznej i stworzyć rzeczywistą platformę współpracy i synergii  – tak aby konkretne działania promocyjne mogły powstawać w porozumieniu z tymi, którzy na tym korzystają i którzy dzięki aktywnej promocji miasta będą mogli się rozwijać i wzmacniać. W WOT powinien być każdy, kto chciałby uczestniczyć w rozwoju turystyki przyjazdowej i promocji miasta.

3 główne płaszczyzny działania WOT

  1. Prowadzenie Warsaw Convention Bureau – turystyka konferencyjna i kongresowa, przyjazdy motywacyjne.
  2. Platforma komunikacji z miastem w zakresie rozwoju turystyki i produktów turystycznych, inicjowanie kluczowych projektów promocyjnych.
  3. Platforma wzajemnej współpracy między członkami.

Zapraszamy do naszego grona!

Szczegółowa informacja o korzyściach płynących z członkostwa w Warszawskiej Organizacji Turystycznej znajduje się w dokumencie poniżej: