Edukacja, rozwój

Dbając o długofalowy i zrównoważony rozwój warszawskiej turystyki WOT współpracuje z lokalnymi uczelniami wyższymi przy projektach edukacyjnych oraz tych rozwijających kompetencje zawodowe kadr i przyszłych profesjonalistów branży. We współpracy ze Szkołą Główną Handlową, Szkołą Główną Turystyki i Rekreacji (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) oraz Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie prowadzimy opisane poniżej projekty.

Jeśli są Państwo zainteresowani rozpoczęciem współpracy z WOT w tym zakresie jako uczelnia wyższa, przedsiębiorca lub inny podmiot – zapraszamy do kontaktu na adres office@wot.waw.pl

Raport: turystyka (hotelarstwo)

Potrzeby branży turystycznej (hotelarstwo) i możliwości rozwoju współpracy ze szkołami w Warszawie. Ekspertyza

Przygotowanie przyszłych kadr i profesjonalistów turystyki i hotelarstwa

Frigate (Free Gate) to innowacyjny projekt, oparty na sprawdzonych narzędziach badawczych, mający na celu rozwój oferty szkół i innych jednostek zajmujących się edukacją młodzieży i dorosłych  ukierunkowany  na spełnianie oczekiwań lokalnych pracodawców i tym samym ułatwienie realizacji kariery zainteresowanym osobom.

Do projektu zapraszani są wyłącznie najbardziej prestiżowi pracodawcy wiodących branż, w tym także branży turystycznej. Na podstawie ich opinii opracowywane będą między innymi projekty i programy m.st. Warszawy, a także modyfikowany będzie program nauczania w warszawskich szkołach pod kątem potrzeb pracodawców i rynku pracy.

W czerwcu i lipcu 2018 r. odbyły się pierwsze spotkania mające na celu przeanalizowanie potrzeb pracodawców branży turystycznej (hotele i tour operatorzy) oraz eliminację lub redukcję problemów związanych z zatrudnieniem w pełni kompetentnych pracowników. W spotkaniach wzięli udział   przedstawiciele sieci hotelowych Marriott i Accor oraz reprezentanci wybranych DMC.

W kolejnym etapie opracowane zostaną wytyczne do programów edukacji szkół zawodowych określające również profile zawodowe najbardziej poszukiwanych zawodów: kelnera, kucharza i recepcjonisty. Spotkania robocze przedstawicieli szkół zawodowych i hotelarzy odbywać się będą raz na miesiąc, tak aby w 2019 roku udało się wdrożyć zaproponowane wspólnie rozwiązania.

Inicjatorem pomysłu stworzenia platformy wymiany informacji, a w konsekwencji uzyskania wpływu pracodawców na kształtowanie polityki edukacyjnej jest Miasto Stołeczne Warszawa, realizatorem „Branżowych Badań Potrzeb Pracodawców”  jest Szkoła Główna Handlowa, a partnerem Warszawska Organizacja Turystyczna.

Konsultacje programów edukacyjnych uczelni

Wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie planujemy wprowadzić regularne konsultacje branżowe programu edukacyjnego realizowanego przez uczelnię, aby ten jak najbardziej odpowiadał wymaganiom dynamicznie zmieniającego się rynku. Termin najbliższych konsultacji planowany jest na luty 2019.

Praktyki i staże studenckie

Szczegółowe informacje dla członków WOT o możliwościach współpracy w tym zakresie ze studentami Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) podamy już wkrótce.

Eksperci praktycy dzielą się wiedzą i doświadczeniem

Za pośrednictwem WOT warszawskie uczelnie z kierunkami turystycznymi, hotelarskimi i gastronomicznymi mogą zapraszać ekspertów i profesjonalistów z lokalnej branży do dzielenia się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach gościnnych wykładów i warsztatów.

Wizyty edukacyjne w warszawskich obiektach

WOT chętnie pomaga w organizacji wizyt edukacyjnych studentów warszawskich uczelni z kierunkami turystycznymi w obiektach hotelowych i konferencyjnych.