Frigate

Frigate (Free Gate) to innowacyjny projekt, oparty na sprawdzonych narzędziach badawczych, mający na celu rozwój oferty szkół i innych jednostek zajmujących się edukacją młodzieży i dorosłych  ukierunkowany  na spełnianie oczekiwań lokalnych pracodawców i tym samym ułatwienie realizacji kariery zainteresowanym osobom.

Do projektu zapraszani są wyłącznie najbardziej prestiżowi pracodawcy wiodących branż, w tym także branży turystycznej. Na podstawie ich opinii opracowywane będą między innymi projekty i programy m.st. Warszawy, a także modyfikowany będzie program nauczania w warszawskich szkołach pod kątem potrzeb pracodawców i rynku pracy.

W czerwcu i lipcu 2018 r. odbyły się pierwsze spotkania mające na celu przeanalizowanie potrzeb pracodawców branży turystycznej (hotele i tour operatorzy) oraz eliminację lub redukcję problemów związanych z zatrudnieniem w pełni kompetentnych pracowników. W spotkaniach wzięli udział   przedstawiciele sieci hotelowych Marriott i Accor oraz reprezentanci wybranych DMC.

Inicjatorem pomysłu stworzenia platformy wymiany informacji, a w konsekwencji uzyskania wpływu pracodawców na kształtowanie polityki edukacyjnej jest Miasto Stołeczne Warszawa, realizatorem „Branżowych Badań Potrzeb Pracodawców”  jest Szkoła Główna Handlowa, a partnerem Warszawska Organizacja Turystyczna.

Kolejne spotkania zaplanowano w dniu 3 września 2018 r.

Raport: turystyka (hotelarstwo)

Potrzeby branży turystycznej (hotelarstwo) i możliwości rozwoju współpracy ze szkołami w Warszawie. Ekspertyza