Klauzula informacyjna RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Warszawskiej Organizacji Turystycznej:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawska Organizacja Turystyczna zwane dalej: „Administratorem”. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem, pisząc na adres: Pl. Defilad 1 (IX piętro, pokoje 937, 938, 946), 00-901 Warszawa, e-mail: office@wot.waw.pl lub telefonując pod numer: 22 656 69 90
  2. Przetwarzamy Pana/Pani dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym lub zapytania email (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana pytanie.
  5. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.