Nowy Zarząd Warszawskiej Organizacji Turystycznej

Rada Programowa Warszawskiej Organizacji Turystycznej ogłosiła wyniki konkursu na stanowiska Prezesa i Wiceprezesa – Prezesem Warszawskiej Organizacji Turystycznej została Barbara Tutak – przez wiele lat pełniąca funkcję dyrektora Departamentu Instrumentów Marketingowych w Polskiej Organizacji Turystycznej. Na stanowisko Wiceprezesa Organizacji wybrano zaś Mateusza Czerwińskiego, który od 2015 roku pełnił funkcję Dyrektora działu Warsaw Convention Bureau w strukturach WOT.