Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie raportu MICE

Warszawska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert na przygotowanie nowej edycji raportu „Przemysł Spotkań w Warszawie” za rok 2018. Raport ten ma być merytorycznie i metodologicznie spójny z edycjami z lat poprzednich oraz zawierać szczegółowe dane opisujące wielkość i charakterystykę lokalnego rynku MICE (konferencje, eventy, targi, wydarzenia motywacyjne i inne spotkania o charakterze biznesowym i naukowym) w 2018 roku. Raport, zgodnie z przedstawioną w załączeniu strukturą treści ma w głównej części analitycznej opierać się na danych dostarczonych przez Warszawską Organizację Turystyczną (dane statystyczne o lokalnym rynku konferencyjnym). Oferenci mogą również  zaproponować wprowadzenie zmiany w metodologii i zakresie merytorycznym raportu za rok 2018.

Raporty z lat poprzednich dostępne są pod tym linkiem.

Szczegółowe zapytanie, wraz z informacjami o terminie składania ofert i danymi kontaktowymi jest do pobrania w załączeniu. Zapraszamy do współpracy!