Zapytanie ofertowe dotyczące działań z zakresu świadczenia usług informatycznych

Zamawiający:

Warszawska Organizacja Turystyczna
Pl. Defilad 1
00-901 Warszawa

Biuro mieści się w PKiN na 9 piętrze. Budynek wyposażony w podjazdy oraz windę dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach umożliwiają poruszanie się na wózkach inwalidzkich. Drzwi do pomieszczenia uniemożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim. W budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Biuro dysponuje 8 stanowiskami komputerowymi z laptopami oraz 3 drukarkami biurowymi.

Zakres usług:

 • konserwacja systemów i komputerów (regularne czyszczenie sprzętu, defragmentacja dysków, etc.)
 • ochrona antywirusowa (rekomendacja i wdrożenie oprogramowania)
 • pomoc w podstawowej obsłudze i administrowaniu stronami internetowymi
 • tworzenie prostych narzędzi informatycznych (formularze rejestracyjne, ankiety, mailingi, etc.)
 • archiwizacja danych (przechowywanie kopii danych zespołu w ustalony sposób na zewnętrznym dysku)
 • archiwizacja danych outlook dla zapewnienia sprawnego działania programów i bieżącego dostępu do historii kontaktów
 • bieżące naprawy w przypadku awarii oprogramowania lub sprzętu
 • konfiguracja wdrażanego sprzętu (telefony komórkowe, skrzynki pocztowe, komputery, drukarki, etc.)

Warunki współpracy:

 • umowa zlecenie,
 • miejsce pracy – poza biurem WOT, w miarę potrzeby w biurze w PKiN,
 • rozliczenie dokonywane będzie  na podstawie wykazu godzin rozliczanych wg. stawek poszczególnych usług przedstawionych przez oferenta.  

Kryteria oceny oferty:

Na podstawie zgłoszonych przez oferenta stawek godzinowych za ww. usługi. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o najniższej cenie sumarycznej wyżej wymienionych usług

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy przesyłać na adres mail: Barbara.paszkowska@wot.waw.pl w terminie do 16.11.2018 r do godz. 16.00.
Oferty, które zostaną dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie.