Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji to nowoczesna uczelnia biznesowa, oferująca studia licencjackie i magisterskie na kierunku turystyka i rekreacja, w języku polskim i angielskim. Studenci mają do wyboru specjalności m.in. w zakresie organizacji i obsługi ruchu turystycznego, obsługi podróżniczej w transporcie, turystyki biznesowej, turystyki w rozwoju lokalnym i regionalnym, organizacji i zarządzania w hotelarstwie i gastronomii czy organizacji i zarządzania wydarzeniami biznesowymi.

Atutem Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji Vistula jest promowanie idei przedsiębiorczości oraz kształtowanie u studentów umiejętności praktycznych niezbędnych na rynku pracy i oczekiwanych przez pracodawców.

Dodatkowo, tym co wyróżnia SGTiR spośród innych uczelni prowadzących kształcenie na kierunku turystyka i rekreacja jest internacjonalizacja. Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji Vistula to uczelnia międzynarodowa. Dotyczy to zarówno procesu kształcenia, kadry akademickiej, jak i społeczności studentów.

Każdego roku, wykładowcy we współpracy ze studentami organizują międzynarodowe konferencje, seminaria naukowe oraz spotkania branżowe.

SGTiR wraz z Akademią Finansów i Biznesu Vistula oraz Europejską Akademią Sztuk tworzy Grupę Uczelni Vistula.

KONTAKT

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

tel. 22 45 72 384

e-mail: rektoratsgtir@vistula.edu.pl

www.sgtir.edu.pl

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji