Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Agenda Walnego Zebrania WOT 24.06.2015

Regulamin Walnego Zebrania WOT 2015

 

Zmiany w regulaminie Zarządu

Kodeks etyki stowarzyszenia

Zmiany w Statucie wynikające z przyjęcia Kodeksu Etyki