Projekt rewitalizacji dawnej Fabryki Norblina

Obszar d. Zakładów Norblina przy ul. Żelaznej 51/53 jest przestrzenią postindustrialną, wyjątkową nie tylko ze względu na przeszłość historyczną, ale również na miejsce w sercu mieszkańców Warszawy. Tradycja zakładów sięga przeszło 200 lat. W okresie świetności były one wizytówką polskiego przemysłu. Do zakończenia II wojny światowej, podczas której zakłady zostały silnie zniszczone, produkowano tu słynne platery, później wyroby metalowe. Fabrykę ostatecznie zamknięto w 1982 roku.

Właścicielem i inwestorem tego terenu jest Grupa Capital Park, doświadczony i aktywny inwestor i deweloper działający na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizujący się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych (ang. opportunistic investor). Celem Grupy Capital Park jest rewitalizacja nieruchomości na podstawie projektu stworzonego przez pracownię PRC Architekci. Na terenie dawnej Fabryki Norblina powstanie ponad 64 tys. mkw. powierzchni biurowo-usługowo-handlowo-kulturalnej. Parking znajdzie się na czterech kondygnacjach podziemnych.

Koncepcja funkcjonalna zakłada stworzenie na terenie dawnej Fabryki Norblina wyjątkowego miejsca, funkcjonującego 24h na dobę, zintegrowanego z przestrzenią miejską, z unikalnymi konceptami handlowymi. Kluczową częścią projektu jest otwarta przestrzeń publiczna, brukowane uliczki pełne kawiarenek, sklepów i galerii sztuki z 10 zabytkowymi budynkami, które będą również przestrzenią ekspozycji 44 kompleksów maszyn wpisanych do rejestru zabytków. Te ostatnie będą częścią Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina.

Fundacja Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina, powołana przez inwestora w celu prowadzenia działań w sferze kultury, sztuki i popularyzacji wiedzy o zabytkach poprzemysłowych dawnej fabryki, pracuje obecnie nad koncepcją nowoczesnego muzeum, które opowiadać będzie o przeszłości tego miejsca oraz ludziach z nim związanych.

Koncepcja funkcjonalna rewitalizacji terenów dawnej Fabryki Norblina zawiera się w słowach MAKE STORIES NOT STORES. Idea ta opiera się na założeniu, że powierzchnia handlowa nie jest już miejscem sprzedaży, ale destynacją konsumenta, miejscem które odwiedza w celu doświadczania unikalnego przeżycia związanego z marką, poszukiwania inspiracji i emocjonalnego zaangażowania, których nie może otrzymać online. Klienci już dziś chcą poznać co stoi za daną marką – jak ideologia, historia, jakie postawy.

Funkcjonujący na tym terenie już dziś BioBazaar w zrewitalizowanym projekcie zajmie, wzorem śródziemnomorskich targów – jedną z poprzemysłowych hal.

Informacje dodatkowe

http://artnorblin.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/ArtN-Rewitalizacja-Dawnej-Fabryki-Norblina

Fundacja Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina

Fundacja Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina została powołana do życia we wrześniu 2009 r. przez właściciela i inwestora terenu dawnej fabryki Norblina przy ul. Żelaznej 51/53 w Warszawie. Celem Fundacji jest m.in. ochrona dóbr kultury i tradycji w zakresie dotyczącym historii rozwoju przemysłowego miasta Warszawy, a w szczególności dawnej Walcowni Metali Warszawa/dawnej Fabryki Norblina, prowadzenie działań w sferze kultury, sztuki, popularyzacja wiedzy o zabytkach poprzemysłowych w Warszawie, a także gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie i udostępnianie zabytków dokumentujących historię rozwoju przemysłowego miasta Warszawy, w tym w szczególności Walcowni Metali Warszawa/dawnej Fabryki Norblina na Woli.

Pierwszym zrealizowanym projektem Fundacji była renowacja oryginalnej nawijarki elektromechanicznej z 1935 r.

Art Norblin