Warszawski Klub Ambasadora Kongresów

Zapraszamy do rejestracji na spotkanie Warszawskiego Klubu Ambasadora Kongresów w trakcie Forum Branży Eventowej

23.01.2019, godz. 10:00-13:30
obiekt: EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, sala C (1 piętro)

Program:

Rejestracja i poranna kawa: 9:30

Część I – godz.10:00

„Rozwój gospodarczy i naukowy Warszawy – wykorzystanie synergii ze światem nauki”
Spotkanie z panem Michalem Olszewskim, Zastepca Prezydenta Warszawy
i przedstawicielami Biura Rozwoju Gospodarczego UM Warszawy

Prowadzenie:
Mateusz Czerwinski, Wiceprezes, Warszawska Organizacja Turystyczna
Katarzyna Cioch, Szkola Glówna Turystyki i Rekreacji

Spotkanie warszawskiego środowiska akademickiego z przedstawicielami UM Warszawy poświęcone  planom rozwoju gospodarczego Warszawy w kontekście współpracy świata nauki, biznesu i administracji publicznej.

Spotkanie jest merytorycznym wstępem do szkolenia na temat skutecznego pozyskiwania międzynarodowych kongresów, które są narzędziem transferu wiedzy i internacjonalizacji lokalnych przedsiębiorców.

 

Część II – godz. 10:45

Seminarium „Profesjonalna organizacja konferencji i kongresów”

Moderacja:
Mateusz Czerwiński, Wiceprezes Warszawskiej Organizacji Turystycznej
Katarzyna Cioch, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

1. Polska i Warszawa – potencjał promocyjny destynacji w ubieganiu się o wydarzenia
Prezentacja studium przypadku: Rotary International Convention 2026
Mark Krawczynski, Rotary International

2. Współpraca z samorządem przy tworzeniu konkurencyjnej oferty miasta dla wydarzeń
Prezentacja wybranego studium przypadku
Janusz Samel, Biuro Sportu i Rekreacji, UM Warszawa

3. Międzynarodowa promocja kandydatury miasta i uczelni
Studium przypadku: GASS URSI 2020
Prof. Józef Modelski, Politechnika Warszawska

4. Jak wykorzystać relacje z zagranicznymi partnerami do przygotowania dobrej kandydatury miasta i uczelni
Prezentacja wybranego studium przypadku
Anna Górska, Past Chair of ICCA CEC

5. Konkurs destynacji i przygotowanie oferty kongresowej
Studium przypadku: European Design Awards 2019, EPA 2019, WSAVA 2020
Marek Skowerski, Warszawska Organizacja Turystyczna

Przerwa kawowa

1. Współpraca z Profesjonalnym Organizatorem Kongresów: korzyści wynikające ze zlecaniem złożonej usługi, jaką jest organizacja kongresu
Prezentacja wybranego studium przypadku
Andrzej Hulewicz, Wiceprezes Zarządu, Mazurkas DMC Poland

2. Kosztorysowanie kongresu: minimalizowanie ryzyka finansowego i maksymalizacja przychodu
Prezentacja wybranego studium przypadku
Zbigniew Kowal, Prezes Zarządu, Global Congress

3. Współpraca z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT przy tworzeniu skutecznej oferty kongresowej
Prezentacja wybranego studium przypadku
Piotr Wiklak, Specjalista ds. Sprzedaży, Polskie Linie Lotnicze LOT

Panel dyskusyjny – obiekty konferencyjne
Temat panelu: Jak wybrać i jak współpracować z obiektem konferencyjnym przy organizacji wydarzeń
Uczestnicy panelu:

 • Davide Odella, Dyrektor Sprzedaży, EXPO XXI
 • Paweł Zaboklicki, Członek Zarządu, Global EXPO
 • Anna Woda, Kierownik Działu Organizacji Konferencji i Imprez, Centrum Nauki Kopernik

Panel dyskusyjny – hotele
Temat panelu: Jak wybrać i jak współpracować z hotelem przy organizacji wydarzeń
Uczestnicy panelu:

 • Katarzyna Krasuska, Dyrektor Sprzedaży, Marriott Hotels
 • Loretta Neufeldt, Dyrektor ds. Relacji z Organizacjami Turystycznymi, Orbis Hotel Group (Accor Hotels)
 • Agnieszka Najberek, Dyrektor Sprzedaży, Hilton Hotels
 • Beata Nawrot, Dyrektor Sprzedaży, Louvre Hotels Group
 • Michał Świgost, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Satoria Group

Podsumowanie i zakończenia spotkania.

Możliwość bezpłatnego zwiedzenia targów Forum Branży Eventowej przewidziana jest dla reprezentantów świata nauki i stowarzyszeń branżowych. Przedstawicieli branży spotkań, w tym członków WOT, chętnych do odwiedzenia Forum Branży Eventowej zapraszamy w imieniu organizatora FBE do oddzielnej rejestracji stronie: http://forumbranzyeventowej.pl/zarejestruj-sie/

Warszawski Klub Ambasadora Kongresów jest projektem, w ramach którego Warsaw Convention Bureau WOT wspiera lokalny świat nauki i stowarzyszenia branżowe w pozyskiwaniu ważnych, międzynarodowych wydarzeń do Warszawy. Warszawski Klub Ambasadora realizuje na terenie stolicy założenia Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, którego właścicielami i prowadzącymi są Polska Organizacja TurystycznaStowarzyszenie „Kongresy i Konferencje w Polsce”.

W ramach Warszawskiego Klubu Ambasadora Kongresów w trzech głównych obszarach realizowane są działania, z których każde ma docelowo zwiększyć liczbę ważnych międzynarodowych wydarzeń pozyskanych dla Warszawy:

 1. Wspieranie przedstawicieli lokalnego środowiska naukowego i branżowego w przygotowaniu i promocji atrakcyjnej i profesjonalnej oferty Warszawy na międzynarodowe wydarzenie.
 2. Organizacja spotkań networkingowo-informacyjnych, w ramach których Warsaw CvB przekazuje ambasadorom i potencjalnym ambasadorom kongresów informacje o możliwym zakresie wsparcia ze strony warszawskiego convention i jego partnerów oraz dzieli się wiedzą merytoryczną dotyczącą skutecznego pozyskiwania i profesjonalnej realizacji wydarzeń kongresowych.
 3. Budowanie i rozwój sieci interesariuszy warszawskich wydarzeń kongresowych, do którego należą między innymi:
 • Przedstawiciele lokalnego świata nauki i stowarzyszeń branżowych – jako potencjalni organizatorzy kongresów
 • Przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy oraz innych instytucji publicznych – jako beneficjenci transferu wiedzy dokonującego się w ramach kongresów i pozytywnego wpływu ekonomicznego wydarzeń na gospodarkę miasta i kraju
 • Przedstawiciele warszawskiej branży kongresowej i turystycznej – jako podmioty odpowiedzialne za logistyczną realizację wydarzeń w stolicy.

Support

We trust the following support will help you in making your congress a succes

Serdecznie zapraszamy do kontaktu zarówno podmioty jak i indywidualne podmioty, które zainteresowane są otrzymaniem wsparcia dla swojej inicjatywy pozyskiwania międzynarodowych wydarzeń kongresowych i konferencyjnych do Warszawy. Tutaj znajdą Państwo podstawową ofertę wsparcia, jakiego udziela Warsaw Convention Bureau, wspólnie ze swoimi partnerami.

Pozyskiwanie do stolicy dużych wydarzeń kongresowych realizowane jest przez nas są w ramach koncepcji potrójnej helisy (triple helix), która od lat 90tych ubiegłego wieku opisuje model rozwoju innowacyjnych gospodarek tworzonych przez tzw. społeczeństwa wiedzy, w których główną rolę odgrywa nauka i kapitał intelektualny. Koncepcja triple helix zakłada, że innowacyjność gospodarki opartej na wiedzy jest wynikiem ścisłej współpracy trzech sektorów: ośrodka nauki, świata biznesu i przedstawicieli rządu bądź samorządu. Model tej dynamicznej relacji, choć w teorii oczywiście złożony, sprowadza się do prostej zasady: ośrodki naukowe (uniwersytety, instytuty badawcze, etc.) dysponują największym potencjałem innowacyjnym w ramach prowadzonych przez siebie badań; świat biznesu (od międzynarodowych korporacji po lokalne start up’y) ma z kolei naturalną motywację i zasoby finansowe, aby te innowacje wdrażać w ramach nowych produktów i usług (budowanie przewagi konkurencyjnej i zwiększanie rentowności). Ta wzajemnie uzupełniająca się relacja świata nauki i biznesu jest z kolei korzystna dla administracji publicznej (rozwój nowoczesnej, wolnorynkowej gospodarki), w związku z czym wspiera ona tę współpracę na różnych poziomach – od legislacji po subwencje i programy wsparcia.

Model potrójnej helisy znajduje swoje praktyczne zastosowanie w synergicznej pracy interesariuszy z trzech wymienionych sektorów nad pozyskiwaniem międzynarodowych kongresów do destynacji. Wydarzenia te są bowiem jednymi z podstawowych narzędzi, w ramach których odbywa się transfer wiedzy, który warunkuje pojawienie się innowacji (świat nauki), zwiększa możliwość jej produktowej implementacji (lokalny i międzynarodowy świat biznesu) oraz pozwala na osadzenie tych rozwiązań w ramach lokalnej gospodarki (administracja). Rolą convention bureau jest natomiast odpowiednie stymulowanie współpracy tych interesariuszy i dbanie o przygotowanie i promocję atrakcyjnej oferty miasta na kongresowy konkurs destynacji. W ramach takiego właśnie modelu Warsaw CvB pracuje z lokalnym światem nauki, biznesu i administracji. Dodatkowo, chcąc zwiększać efektywność swoich działań (pozyskiwanie wydarzeń) oraz działać na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki, Warsaw Convention Bureau wybiera priorytetowe wydarzenia do pozyskania korzystając m.in. z wytycznych Urzędu m.st. Warszawy, które definiują kluczowe gałęzie warszawskiej gospodarki. Jednym z takich kierunkowych dokumentów jest „Diagnoza potencjału MŚP z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie internacjonalizacji” (Warszawa, 2017). Wersja skrócona tego dokumentu jest dostępna tutaj.