Warsztaty networkingowe członków Warszawskiej Organizacji Turystycznej

W 2018 roku pierwsze warsztaty członków WOT odbyły się 4 grudnia na Stadionie Legii Warszawa i miały na celu integrację partnerów działających na rzecz rozwoju lokalnej turystyki oraz przygotowanie ciekawych i konkurencyjnych ofert dla Warszawy. Po analizie efektów spotkania (ankietę wysłaliśmy do członków w dniu 6 grudnia 2018 r.) wspólnie z członkami Stowarzyszenia zdecydujemy o ewentualnej kontynuacji i częstotliwości tego typu spotkań networkingowych.