Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Zamek Ujazdowski jest miejscem tworzenia i prezentacji sztuki współczesnej we wszystkich jej przejawach. Na program składają się wystawy, warsztaty edukacyjne, performans, koncerty muzyczne, projekcje filmowe, a także wykłady i seminaria. Prowadzona jest również działalność wydawnicza. W ramach międzynarodowej aktywności funkcjonuje kuratorski program rezydencji artystycznych. W Ujazdowskim działa także kino, w którym odbywają się regularne seanse, a także organizowane są cykle pokazów specjalnych, w tym prezentacje międzynarodowych festiwali oraz kino letnie.

KONTAKT:

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Jazdów 2, 00–467 Warszawa
info@u-jazdowski.pl
www.u-jazdowski.pl

U-jazdowski
U-jazdowski

U-jazdowski