CT Poland

Biuro Podróży CT Poland jest prowadzone przez CT Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 01-031, ul. Jana Pawła II 61 lok. 2 i jako organizator turystyki posiada gwarancję ubezpieczeniową oraz posiada wymagane prawem wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego zezwalający na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych. Biuro działa nieprzerwanie od 2001 roku i ciągle rozszerza ofertę. Dział turystyki wyjazdowej koncentruje się na organizowaniu wyjazdów dla klientów polskich do Azji (m.in. Chiny, Japonia, Korea), Australii, Afryki (m.in. Zanzibar, Zimbabwe). Dział turystyki przyjazdowej jest nastawiony na obsługę turystów oraz delegacji biznesowych z krajów azjatyckich, głównie Chin i  organizuje wycieczki po Polsce i krajach sąsiednich.

KONTAKT:

CT Poland
ul. Jana Pawła II 61 lok. 2
01-031, Warszawa

CT Poland