GLOBAL1

GLOBAL CONGRESS powstał w 1998 roku w celu organizacji kongresów i konferencji w Polsce, a także poza jej granicami. Założycielami spółki byli doświadczeni specjaliści z dziedziny turystyki biznesowej, hotelarstwa i obsługi podróżniczej.

Pracujemy na rzecz polskiej nauki, a także innych branż, oferując kompleksową obsługę kongresów i konferencji dla wyższych uczelni, instytutów, organizacji i stowarzyszeń naukowych oraz firm i instytucji.

Organizujemy kongresy na światowym poziomie, tworząc wysokiej jakości produkt pod każdym względem przyjazny dla naszych klientów.

Na potrzeby każdego kongresu i każdej konferencji stosujemy rozwiązania programowe i organizacyjne uwzględniające indywidualne życzenia zleceniodawców. Stosujemy szereg nowoczesnych i oryginalnych rozwiązań organizacyjno – finansowych usprawniających ich przebieg. Tworzymy przyjazny i życzliwy klimat dla uczestników imprez.

GLOBAL CONGRESS POSIADA REKOMENDACJE WSZYSTKICH DOTYCHCZASOWYCH KLIENTÓW POTWIERDZAJĄCE SATYSFAKCJĘ Z ZORGANIZOWANYCH WSPÓLNIE IMPREZ.

DYSPONUJEMY NOWOCZESNYM NARZĘDZIEM WSPIERAJĄCYM ORGANIZOWANE PRZEZ NAS IMPREZY A JEST NIM INFORMATYCZNY SYSTEM ZARZADZANIA KONGRESEM.

WSZYSTKO TO SKŁADA SIĘ NA SUKCES ORGANIZOWANYCH PRZEZ NAS KONGRESÓW I KONFERENCJI.

ORGANIZUJĄC KONGRES NA ŚWIATOWYM POZIOMIE WSPÓLNIE BUDUJEMY SUKCES NASZYCH KLIENTÓW.

NASZE CERTYFIKATY:

  • Wpis do rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego. Nasz numer to K – 213.
  • Coroczna gwarancja ubezpieczeniowa AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
  • Certyfikat Profesjonalnego Organizatora Kongresów. Wydany przez Polską Organizację Turystyczną – państwową jednostkę prawną odpowiedzialną za promocję turystyczną Polski za granicą.
  • Certyfikat członkostwa w Polskiej Izbie Turystyki. Największej organizacji samorządu gospodarczego w polskiej turystyce.

KONTAKT:
ul. Nowogrodzka 62 B lok. 22, 02-002 Warszawa
Tel. 22 870-09-33
info@globalcongress.pl
www.globalcongress.pl

Global Wings Sp. z o.o.