KONTAKT:

Mazurkas Travel Biuro Podróży Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 27, 01-515 Warszawa
mazurkas@mazurkas.com.pl
Tel.: (+48 22) 536 46 00, 389 46 00
Fax.: (+48 22) 839 20 90

NIP: 522-000-29-95

Mazurkas Travel Biuro Podróży Sp. z o.o.