Muzeum Narodowe w Warszawie, założone w 1862 roku jako Muzeum Sztuk Pięknych, to jedno z najstarszych muzeów sztuki w Polsce. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Muzeum Narodowe znalazło ważne miejsce w planach nowego państwa i jego stolicy – Warszawy. Modernistyczny gmach, siedzibę muzeum, wzniesiono w latach 1927-1938. Dziś zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie liczą ok. 830 tys. dzieł sztuki polskiej i światowej, od antyku do współczesności, i obejmują malarstwo, rzeźbę, rysunki oraz ryciny, fotografie, numizmaty, a także przedmioty sztuki użytkowej i wzornictwo. Muzeum ma cztery oddziały: Muzeum Plakatu w Wilanowie, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii.

Aranżacja galerii stałych ma na celu powiązanie wielu dotychczasowych narracji w jedną uniwersalną panoramę sztuki i kultury — od archeologicznego studium starożytności i klasycznego antyku przez średniowiecze po czasy nowe i najnowsze. Celem nowego układu galerii jest ukazanie wspólnego dziedzictwa cywilizacji europejskiej, przy jednoczesnym zachowaniu różnic epok i regionów. Intencją przewodnią było stworzenie spójnej opowieści o sztuce polskiej, europejskiej i światowej.

Galerie stałe:

  • Galeria Faras;
  • Galeria Sztuki Średniowiecznej;
  • Galeria Sztuki Dawnej;
  • Galeria Sztuki XIX wieku;
  • Galeria Wzornictwa Polskiego.

W przygotowaniu: Galeria Sztuki Starożytnej

KONTAKT

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa
Tel. +48 22 621 10 31
e-mail: informacja@mnw.art.pl
www.mnw.art.pl

fot. MNW
Fot. MNW

Muzeum Narodowe w Warszawie