Narodowy Instytut Fryderyka Chopina został powołany do życia w 2001 roku decyzją polskiego parlamentu i zajmuje się m.in.: badaniami naukowymi oraz popularyzacją wiedzy o Fryderyku Chopinie i jego muzyce, publikacjami, organizowaniem koncertów, konferencji, kursów, współdziała z instytucjami i organizacjami Chopinowskimi na całym świecie, gromadzi archiwalia i obiekty muzealne, sprawuje kontrolę nad wykorzystaniem wizerunku i nazwiska Fryderyka Chopina, prowadzi internetowe Centrum Informacji Chopinowskie. Instytut jest organizatorem takich wydarzeń, jak np. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa czy odbywający się co 5 lat w Warszawie Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.

KONTAKT

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa

Tel.: (+48 22) 44 16 100 (centrala)

Fax: (+48 22) 44 16 113

mail: nifc@nifc.pl

www.chopin.nifc.pl

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina