Nowe produkty dla rewitalizowanej Pragi

Projekt Nowe produkty dla rewitalizowanej Pragi został zainspirowany dokumentem stworzonym przez m. st. Warszawa – Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, który jest kontynuacją działań rewitalizacyjnych ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005–2013.

Misją Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Warszawy m.st. Warszawy do 2022 roku jest zrównoważenie szans rozwojowych kryzysowych części Warszawy poprzez kreowanie i inicjowanie kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze priorytetowym oraz koordynacje wybranych polityk miasta stołecznego Warszawy na obszarach kryzysowych.

Celem nadrzędnym programu jest odnowa, ożywienie społeczno-gospodarcze wybranych obecnie kryzysowych obszarów. II głównym celem jest rozwój turystyki, kultury i sportu w oparciu o tożsamość lokalną oraz zasoby dziedzictwa kulturowego.

Wspólnym celem projektu Nowe produkty dla rewitalizowanej Pragi jest przygotowanie w ramach kooperacji przedstawicieli różnych branż i sektorów (lokalny samorząd, instytucje kultury, touroperatorzy i organizatorzy atrakcji turystycznych, hotele i lokalne stowarzyszenia) koncepcji produktów, które z jednej strony będą pozwalały na efektywny rozwój turystyczny Pragi i wykorzystanie jej wielkiego potencjału kulturowego i społecznego, ale które z drugiej strony będą wspierały prowadzony przez Urząd Miasta projekt rewitalizacji oraz będą przeciwdziałały takim negatywnym zjawiskom jak gentryfikacja czy tzw. „overtourism”.

Dzięki wspólnej inicjatywnie Warszawskiej Organizacji Turystycznej i Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy odbyły się warsztaty, których celem było stworzenie koncepcji nowych produktów turystycznych dla warszawskiej Pragi. Warsztaty zostały przeprowadzone w metodologii service design, która pozwala na tworzenie innowacyjnych produktów i usług zorientowanych na doświadczenie klienta, jego satysfakcję oraz optymalizację usług zgodnie z priorytetami wdrażających je organizacji. W trakcie warsztatów każdy z uczestników miał okazję podzielić się własnymi pomysłami i doświadczeniami, dzięki czemu w pierwszym etapie prac powstawały kreatywne pomysły, które w późniejszej fazie przybrały formę określonych, nazwanych konceptów produktowych.

Wypracowane koncepty produktowe dostępne są tutaj – wyłącznie dla członków WOT.

Kolejnym etapem projektu będą testy wdrożeniowe przeprowadzone przez chętnych członków Organizacji. Wyniki testowej implementacji zostaną następnie poddane ocenie, a wybrane produkty zostaną włączone do warszawskiej oferty turystycznej.

Wszystkich członków chętnych do przeprowadzenia testów wdrożeniowych wypracowanych wspólnie konceptów zapraszamy do kontaktu!