Plan działań marketingowych Warszawy w obszarze turystyki w 2019 r.

Dokument ten jest planem działań marketingowych na rynkach zagranicznych i krajowym trzech podmiotów, które zarządzają marketingiem Warszawy jako destynacji turystycznej i konferencyjnej. Podmiotami tymi są Warszawska Organizacja Turystyczna (WOT), Stołeczne Biuro Turystyki (SBT)Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna (MROT). Przedstawione tu plany działań uwzględniają również aktywność w 2019 Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej na wybranych rynkach, które zostały omówione podczas warsztatów POT-ROT-LOT.

Lista wymienionych zadań nie jest zamknięta, a w działaniach planowanych przez wyżej wymienione podmioty przewidziane jest miejsce na uzupełniające te plany inicjatywy i projekty zgłoszone przez członków WOT, jako kluczowych przedstawicieli lokalnej branży turystycznej.