4 edycja warsztatów networkingowych dla członków Warszawskiej Organizacji Turystycznej

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią informujemy, że w dniu 22 września 2021 r. zorganizowana zostanie 4 edycja warsztatów networkingowych dla członków Warszawskiej Organizacji Turystycznej. Spotkanie odbędzie na PGE Narodowym (sala- La Cantine) w godzinach 9.00- 15.00.

Celem warsztatów jest wymiana informacji i doświadczeń związanych z komercjalizacją warszawskiej oferty turystycznej. Od ostatniego naszego spotkania w 2019 r. do naszego Stowarzyszenia przystąpiło 26 nowych firm, instytucji kultury, atrakcji. Wszyscy zostali uwzględnieni w kryteriach wyboru adekwatnych do specjalizacji w jakiej działają.

Zainteresowanych udziałem w warsztatach zapraszamy do rejestracji na stronie https://wot.waw.pl/zgloszenie-uczestnictwa-na-warsztatach/

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 września o godz. 16.00

  • Udział w warsztatach jest bezpłatny i mogą w nich uczestniczyć wyłącznie członkowie WOT.
  • W wydarzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie dwie osoby z jednej firmy.
  • W systemie powinni zarejestrować się wszyscy reprezentanci danej firmy, jednak wyboru spotkań należy dokonywać z jednego konta, aby nie dublować wyborów dla jednej firmy.
  • Po zalogowaniu na stronę WOT każdy członek Stowarzyszenia dokonuje wyboru firm, z którymi chce się spotkać.
  • Warsztaty mają charakter rozmów stolikowych – formuła speed dating (10-12 minutowe przedziały czasowe)
  • Agenda przewiduje 24 dziesięciominutowe przedziały czasowe, w związku z tym mogą Państwo wybrać maksymalnie 24 firmy do spotkania. Proszę pamiętać, że formuła spotkania pozwala na rozmowy i networking również w przerwie i między spotkaniami.
  • Po zakończeniu procesu rejestracji wygenerujemy indywidualne grafiki spotkań będące sumą Państwa wyborów oraz spotkań, w których to Państwa firma została wybrana przez innego partnera.  Grafiki te otrzymają Państwo od nas mailowo.

WAŻNE: nie możemy zagwarantować wszystkich spotkań z Państwa listy, ponieważ nie mamy wpływu na całościową frekwencję i obecność wszystkich członków WOT na wydarzeniu.