6 edycja warsztatów networkingowych dla członków WOT

Z przyjemnością  informujemy, że w dniu 7 października  2022 r. zorganizowana zostanie 6 edycja warsztatów networkingowych dla członków Warszawskiej Organizacji Turystycznej. Spotkanie  przy ogromnym wsparciu Muzeum Polskiej Wódki odbędzie się w Centrum Praskim Koneser  w budynku „FILTRACJA” przy ul. Ząbkowskiej 31  w godzinach 9.00- 15.00.

Celem warsztatów jest wymiana informacji i doświadczeń związanych z komercjalizacją warszawskiej oferty turystycznej. Od ostatniego naszego spotkania w kwietniu 2022 r. do naszego Stowarzyszenia przystąpiło wiele  nowych firm, instytucji kultury, atrakcji. Wszyscy zostali uwzględnieni w kryteriach wyboru adekwatnych do specjalizacji w jakiej działają.

Zapraszamy do rejestracji.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 Września  2022 do godz. 16.00

  • Udział w warsztatach jest bezpłatny i mogą w nich uczestniczyć wyłącznie członkowie WOT.
  • W wydarzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie dwie osoby z jednej firmy.
  • W systemie powinni zarejestrować się wszyscy reprezentanci danej firmy, jednak wyboru spotkań należy dokonywać z jednego konta, aby nie dublować wyborów dla jednej firmy.
  • Po zalogowaniu na stronę WOT każdy członek Stowarzyszenia dokonuje wyboru firm, z którymi chce się spotkać.
  • Warsztaty mają charakter rozmów stolikowych – formuła speed dating (10-12 minutowe przedziały czasowe)

 

Czekamy na Państwa zgłoszenia!!!!