Apel do Ministra Andrzeja Gut-Mostowego o wsparcie sektora turystyki przyjazdowej

Warszawska Organizacja Turystyczna działając w imieniu biur zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu, zwróciła się z uprzejmą prośbą do Ministerstwa Rozwoju o weryfikację zapisów procedowanej ustawy „o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”.

Przeczytaj treść całego listu tutaj.