Badanie WOT: 'Kondycja warszawskiej branży turystycznej i MICE oraz stopień wykorzystania dostępnej pomocy rządowej’

Szanowni Państwo!

Od marca 2020 Warszawska Organizacja Turystyczna podejmuje wiele intensywnych działań na rzecz gromadzenia i dzielenia się wiedzą dotyczącą sytuacji rynkowej w dobie pandemii COVID-19 oraz kondycji przedsiębiorców turystycznych i MICE. Celem tych działań jest przede wszystkim dostarczanie branży oraz jej interesariuszom z administracji publicznej rzetelnych danych, na podstawie których mogą być podejmowane, często niełatwe, decyzje o dalszych losach poszczególnych firm czy rządowych programów wsparcia.

Zbierane przez nas informacje służą nam też do prowadzenia rozmów z różnymi instytucjami rządowymi i samorządowymi na temat rozbudowy istniejących i udoskonalenia planowanych instrumentów wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, instytucji kultury oraz innych podmiotów dotkniętych kryzysem wywołanym w turystyce i branży spotkań przez pandemię koronawirusa.

Dziś, po ponad 10 miesiącach od bezprecedensowego w historii turystyki załamania się rynku, chcielibyśmy prosić Państwa o poświęcenie 15 minut i podzielenie się z nami swoją wiedzą na temat obecnej kondycji własnych organizacji oraz stopnia w jakim wykorzystaliście Państwo i planujecie wykorzystać dostępną pomoc.

Ankieta jest anonimowa i skierowana do kardy zarządczej. Badanie prowadzić będziemy w przedłużonym terminie do 10 lutego 2021, a wynikami (zagregowanymi i opracowanymi) podzielimy się z Państwem na naszej stronie www.wot.waw.pl wkrótce po jego zakończeniu.

Dziękujemy za wsparcie!

Zespół Warszawskiej Organizacji Turystycznej