Briefing prasowy dla dziennikarzy

sie 9, 2018

9 sierpnia Warszawska Organizacja Turystyczna zorganizowała w hotelu Bristol Warsaw śniadanie prasowe dla kluczowych mediów branżowych. Tematem briefingu były najbliższe działania i projekty w zakresie rozwoju warszawskiej turystyki prowadzone przez WOT we współpracy z członkami Stowarzyszenia.

Omówiono po krótce dwa główne obszary działania WOT – turystykę MICE i turystykę wypoczynkową. Zaprezentowano projekty specjalne realizowane we ścisłej współpracy z Członkami Stowarzyszenia, a niekiedy również z ich inicjatywy, takie jak Warszawa kulinarna, Warsaw City Break czy Warszawa kulturalna. Przedstawiono priorytety dla Organizacji na najbliższe miesiące, a także omówiono bieżące działania prowadzone w biurze WOT m.in.  modernizacja strony internetowej Stowarzyszenia, projekt ulotki promującej i rekomendującej wzajemnie warszawskie instytucje kultury zrzeszone w WOT.

Po briefingu hotel Bristol zaprosił gości na krótkie zwiedzanie najciekawszych zakamarków tego jednego z najstarszych hoteli w Warszawie. Goście odwiedzili ścianę sławy oraz Apartament Paderewskiego – bez wątpienia najbardziej historyczny apartament w Polsce!

Kluczowa jest dla nas współpraca i integracja środowiska turystycznego, które działa na rzecz rozwoju Warszawy. Do potrzeb naszych członków staramy się podchodzić indywidualnie ponieważ nie ma uniwersalnych rozwiązań. Dlatego przy realizacji każdego z projektów zastanawiamy się, jakie grupy interesariuszy kojarzyć ze sobą w celu wypracowywania atrakcyjnych ofert poprawiających konkurencyjność naszego miasta na arenie międzynarodowej zarówno w zakresie turystyki wypoczynkowej, jak i MICE.

Barbara Tutak

Prezes WOT