Buy Poland 2021 warsztaty online

W dniach 14–16.12.2021 uczestniczyliśmy w warsztatach branżowych BUY POLAND 2021, które zorganizowane zostały przez Polską Organizację Turystyczną z udziałem branży turystycznej z Polski i z zagranicy. Z uwagi na pandemię COVID-19 warsztaty zorganizowano w wersji online.

Impreza ma na celu zwiększenie zainteresowania zagranicznych touroperatorów organizacją przyjazdów do Polski z udziałem grup i osób indywidualnych. Do udziału w wydarzeniu POT zaprosiła ok. 70 touroperatorów z rynków objętych działalnością Zagranicznych Ośrodków POT oraz z krajów, które objęte są działaniami promocyjnymi centrali POT. Wśród uczestników po stronie „buyers” przeważały biura z Rosji, Ukrainy, Chin, Indii i USA. Obecni byli też przedstawiciele z Białorusi, Węgier, Czech, Austrii, Niemiec, Belgii, Holandii, Włoch i Kanady.

Wśród wystawców w charakterze „sellers” oprócz nas znaleźli się przedstawiciele innych miast i regionów Polski oraz Polskich Marek Turystycznych, a także touroperatorzy i DMC, w tym około 8 członków WOT.

Mimo stosunkowo niewielkiej ilości odbytych spotkań, zagraniczni organizatorzy podróży, z którymi udało nam się porozmawiać, prezentowali bardzo konkretne plany i oczekiwania.  Niektóre z nich (np. podróż studyjna dla studentów turystyki w Belgii), o ile sytuacja pandemiczna pozwoli, uda się być może zrealizować już w przyszłym roku. Mamy również nadzieję na wprowadzenie warszawskich produktów turystycznych do ofert katalogowych partnerów rozmów.