Czwarte webinarium „Oferta Turystyczna Polskich Regionów”

Warszawska Organizacja Turystyczna wzięła udział w dniu 19.03.2021 w czwartym webinarium „Oferta Turystyczna Polskich Regionów”, organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy regionanych i lokanych organizacji turystycznych i w całości miało formułę online.

Celem webinarium było przedstawienie oferty turystycznej regionów polskim organizatorom turystyki, aby ci ostatni mieli materiały do oferty dla turysty polskiego po zniesieniu ograniczeń nałożonych w związku z bieżącą sytuacją. WOT wystąpił w ramach prezentacji prowadzonej przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną.

Oprócz nas, głos zabrali również Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR i Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz ich lokalni partnerzy.