Diagnoza wpływu wirusa SARS-CoV-2 na turystykę i branżę spotkań w Warszawie (stan na dzień 11.03.2020)

Warszawska Organizacja Turystyczna zebrała od swoich członków informacje o dotychczas poniesionych oraz prognozowanych stratach warszawskich przedsiębiorców turystycznych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce i na świecie. Zagregowane i zanonimizowane dane zostały przekazane Ministerstwu Rozwoju w dniu 9 marca 2020 roku na spotkaniu, które Minister Emilewicz zorganizowała dla instytucji otoczenia biznesu turystycznego. Dane te WOT przekazał również do Urzędu m.st. Warszawy, z którym jest w bieżącym kontakcie roboczym odnośnie dynamicznie rozwijającej się sytuacji na rynku.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem oraz informujemy, że jego kolejne, uaktualniane wersje będą publikowane na naszej stronie.

i

Diagnoza wpływu wirusa SARS-CoV-2 na turystykę i branżę spotkań w Warszawie (stan na dzień 11.03.2020) (PDF)