Forum POT-ROT-LOT

W dniach 15-17 listopada uczestniczyliśmy w Forum POT-ROT-LOT. To cykliczne spotkanie adresowane jest do podmiotów uwzględnionych w systemie zarządzania polską turystyką. Od niedawna wśród uczestników pojawili się też przedstawiciele Marek Turystycznych.

W części plenarnej spotkań uczestniczył Sekretarz Stanu w MSiT pan Andrzej Gut-Mostowy, jak również przedstawiciele POT – z Prezesem Panem Rafałem Szlachtą oraz przedstawiciele samorządu województwa dolnośląskiego – współorganizatora spotkań.

Podczas tego dnia przedstawiono założenia do planu promocji na 2022 r. oraz sugestie działań marketingowych wśród których znalazły się działania w Internecie, targi, podróże vlogerów i konkursy oraz działania znane z poprzednich lat.

Na rynku krajowym i zagranicznym wśród narzędzi promocyjnych znajdą się:

– Internet – (influencer marketing, content marketing, tematyczne kampanie promocyjne w tym w SM, Google Ads, intensyfikacja komunikacji w SM – angażowanie użytkowników, emisja spotów produktowych, tworzenie landing pages, modernizacja oraz rozwój treści polska.travel, live – streamingi, mailing, marketing mobilny).
– PR/działania w mediach tradycyjnych,
– podróże studyjne,
– warsztaty turystyczne – w formule on-line i off-line,
– targi turystyczne,
– organizacja imprez promocyjnych i wydarzeń – w zależności od sytuacji on-line lub off-line,
– reklama zewnętrzna

Dodatkowo na rynku krajowym:
– konkursy, szkolenia, warsztaty dla branży

Zwiększony będzie zakres działań na rynkach: czeskim, słowackim, węgierskim, izraelskim – docelowo planowane jest uruchomienie ośrodków.

Nastąpi intensyfikacja działań promocyjnych w kraju i zagranicą, modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, promocja z wykorzystaniem nowych technologii, realizacja badań strony popytowej i podażowej rynku turystycznego (oparcie działań o aktualną wiedzę).

Podsumowanie wykorzystania PBT przedstawiła Wiceprezes POT – pani Anna Salamończyk-Mochel, a założenia do promocji przemysłu spotkań pani Aneta Książek – Główny Specjalista w Departamencie Marketingu.

W kolejnych dniach warsztatów odbyły się indywidualne rozmowy przedstawicieli ROT i LOT z dyrektorami Zagranicznych Ośrodków POT.

Dokonaliśmy ustaleń dotyczących zakresu wspólnych działań promocyjnych na rynkach niemieckim, japońskim, brytyjskim, rosyjskim, USA i na rynkach skandynawskich. Na tych rynkach zrealizujemy – podróże studyjne, weźmiemy udział w warsztatach i prezentacjach i dostarczać będziemy treści do promocji w SM, na strony internetowe i do newsletterów.

zdjęcia: Polska Organizacja Turystyczna