Informacje dot. postępowania ofertowego na przygotowanie systemu rezerwacyjno-sprzedażowego

Informujemy, że postępowanie ofertowe na przygotowanie systemu rezerwacyjno-sprzedażowego dla WOT zostało unieważnione.

Analiza złożonych ofert wykazała, że projekt wymaga ze strony organizacji nakładów finansowych znacząco przekraczających budżet założony przez WOT na to działanie.