Kampania #CityWillWait wyróżniona w Konkursie Dobrych Praktyk

Kampania promująca turystykę miejską #CityWillWait, w której uczestniczyła Warszawa razem z 12 innymi miastami na początku pandemii COVID-19, została wyróżniona w Konkursie Dobrych Praktyk w kategorii Kultura i Turystyka w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2020.

Tegoroczna edycja konkursu, mającego na celu promocję najskuteczniejszych rozwiązań wdrożonych, aby sprostać wyzwaniom w czasie pandemii COVID-19,  skierowana była do samorządów, przedstawicieli kultury i turystyki, edukacji, pomocy społecznej i przedsiębiorczości. Organizatorzy otrzymali propozycje 49 praktyk z Autonomii Palestyńskiej, Gruzji, Hiszpanii, Francji, Litwy, Łotwy, Polski, Turcji i Ukrainy, z których Komisja Konkursowa wybrała 3 laureatów z każdej kategorii.

W kategorii Kultura i Turystyka oceniane były rozwiązania dotyczące wsparcia obu sektorów, które miały na celu umożliwienie kontynuowania działalności w branży, dostosowując ją do nowych okoliczności. Komisja Konkursowa dostrzegła wartość akcji #CityWillWait w podtrzymaniu zainteresowania podróżowaniem wśród turystów krajowych i zagranicznych podczas kwarantanny, wsparcie lokalnej branży turystyki miejskiej oraz wzajemną promocję produktów 13 miast uczestniczących w kampanii. Kampania była też promowana przez Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej.