Kolejne spotkanie z samorządami obszaru metropolitalnego

8 października 2020 wzięliśmy udział w XXII posiedzeniu Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Posiedzenie zostało zorganizowane przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju UM, a osobisty udział wzięli w nim włodarze miast, gmin i powiatów warszawskiej metropolii. Nasz udział w spotkaniu i zaprezentowanie benefitów z przynależności do WOT były kolejnymi krokami w staraniach o przyjęcie do grona członków naszego stowarzyszenia metropolitalnych jednostek samorządu terytorialnego.

W wyniku ostatniego takiego spotkania (w lipcu 2020) do WOT przystąpiła gmina Piaseczno, a kilka kolejnych rozpoczęło rozmowy o przystąpieniu do organizacji.

Współpraca z samorządami z metropolii nabrała dodatkowego znaczenia po przyjęciu przez Warszawę w ostatnich dniach „Polityki turystycznej”, czyli dokumentu kierunkowego programującego rozwój turystyki w mieście – jednym z jego kluczowych kierunków jest turystyka metropolitalna.

Materiały do pobrania: