Konferencja EACS 2023 w Warszawie!

Warsaw Convention Bureau ze wsparciem EXPO XXI oraz z inicjatywy dr hab. n. med. Justyny D. Kowalskiej jako lokalnego ambasadora  z Warszawskiego  Uniwersytetu Medycznego oraz Prezesa PTN AIDS prof dr hab. n. med Miłosza Parczewskiego pozyskało konferencję  European AIDS Conference 2023 organizowaną przez stowarzyszenie EACS – European AIDS Clinical Society.

Jesteśmy dumni że, wśród konkurencji Lizbony, Paryża, Sewilli, Tel Aviv, Wiednia, to Warszawa wygrała organizację 19 edycji konferencji EACS.

Konferencja EACS odbędzie się w październiku 2023 w EXPO XXI i zgromadzi ponad 3000 uczestników z całego świata a organizatorem z ramienia organizacji EACS jest doświadczony z poprzednich edycji konferencji K.I.T. Group GmbH Association & Conference Management.

Europejska Konferencja AIDS, odbywająca się co dwa lata, ma na celu zgromadzenie naukowców z całej Europy w celu ułatwienia wymiany najnowszych informacji dotyczących klinicznych aspektów choroby.

Europejskie Towarzystwo Kliniczne ds. AIDS (EACS) jest organizacją non-profit, której misją jest promowanie doskonałości w zakresie standardów opieki, badań i edukacji w zakresie zakażeń HIV i powiązanych koinfekcji oraz aktywne angażowanie się w formułowanie polityki zdrowia publicznego, celem zmniejszenia obciążenia chorobami HIV w całej Europie.