Konkurs dla szkół

Już po raz trzeci ogłaszamy konkurs dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z klas IV-VII.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest dowolna interpretacja hasztagu #Warszawazklasą

Celem konkursu jest budowanie wizerunku miasta dla wycieczek szkolnych, które będą korzystać z ofert członków zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu.

Mądra edukacja, budowanie zainteresowanie stolicą to priorytet w kształceniu przyszłych ambasadorów Warszawy.

Wierzymy, że czas spędzony w naszym mieście będzie najlepszym doświadczeniem, a dzisiejsi uczniowie, a przyszli dorośli różnych zawodów będą odwiedzać Warszawę i dzielić się najlepszymi wspomnieniami i rekomendować ją jako cel podroży turystycznych i biznesowych.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu z jednej z niżej wymienionych form:

  • pracy graficznej w formie rysunku,  grafiki komputerowej,
  • pamiętnika, kroniki, komiksu lub innej pracy edytorskiej,
  • filmu o długości max. 2 minuty.

Na prace zgłoszone w tegorocznym konkursie czekamy do dnia 28.03.2023 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31.03.2023 r.

Regulamin konkursu zamieszczamy tutaj

Warto dodać, że pierwsza zagraniczna edycja konkursu odbyła się na rynku belgijskim.

Celem konkursu realizowanego pod honorowym patronatem jego Ekscelencji Ambasadora RP było  zapoznanie dzieci i młodzież z dorobkiem naukowym pierwszej na świecie laureatki nagrody Nobla oraz z historią i atrakcjami kulturalnymi Warszawy, rodzinnego miasta sławnej Polki, z okazji obchodów 155-tej rocznicy urodzin polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Dodatkowo konkurs realizowany był w celu  budowanie przywiązania do polskiej kultury, języka, historii i wartości wśród belgijskiej Polonii,

Mamy nadzieję, ze kolejne zagraniczne edycje będą realizowane na innych jeszcze rynkach zagranicznych w celu promocji stolicy Polski wśród Polonii zamieszkującej wiele miejsc na świecie.