Konkurs Warszawskiej Organizacji Turystycznej „Warszawa jest klawa”

Kolejnym etapem projektu Turystyczna szkoła, który ma kreować modę na podróże po Polsce, regionach i miastach, wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich, jest konkurs Warszawskiej Organizacji Turystycznej, skierowany do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat atrakcji turystycznych stolicy wśród młodych odbiorców w kontekście przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.  

Konkurs polega na przygotowaniu projektu w jednej z niżej wymienionych form:

  • pracy graficznej w formie rysunku, prezentacji, grafiki komputerowej,
  • pamiętnika, kroniki, komiksu lub innej pracy edytorskiej,
  • filmu o długości max. 2 minuty.

Motywem przewodnim konkursu powinno być hasło: „Warszawa jest klawa”.

Inspirację, do przygotowywania prac, stanowi strona www.odkrywajwarszawe.pl/dla-szkol/ na której znajdują się między innymi scenariusze wycieczek szkolnych inspirujące branżę pedagogiczną z całej Polski do odwiedzin Warszawy z grupami szkolnymi. W prezentowanych propozycjach ujęliśmy aspekt kulturowy i historyczny naszego miasta.

Nagrodą dla zwycięskiej klasy jest 3 – dniowy pobyt w Warszawie, ufundowany przez Warszawską Organizację Turystyczną, zorganizowany w III lub IV kwartale 2021 roku, lub innym terminie wynikającym z wprowadzanych obostrzeń sanitarnych według wybranego przez klasę scenariusza wycieczki.

Prace konkursowe należy przesyłać na adres Warszawskiej Organizacji Turystycznej Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, X p, pok. 937 lub poprzez https://wetransfer.com/, na  adres e-mail: dorota.szulc@wot.waw.pl.pl w terminie do  22 kwietnia 2021 roku.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie https://wot.waw.pl/turystyczna-szkola/

Mamy nadzieję, że grupowa praca nad projektem, a następnie wspólne przeżycia podczas wycieczki szkolnej przyczynią się do odbudowywania relacji społecznych wśród młodzieży, tak bardzo potrzebnych po długim okresie izolacji.