Konsultacje Krajowego Programu Odbudowy z Ministrem Gutem-Mostowym

W związku z uruchomieniem przez Unię Europejską instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenie Odporności („Recovery and Resilience Facility„) rząd polski przygotowuje Krajowy Plan Odbudowy i Odporności – dokument programowy określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej po kryzysie COVID-19 oraz proponowane reformy i inwestycje. Dokument, będący podstawą do uzyskania dostępu do unijnych środków (750 mld euro), jest obecnie w fazie konsultacji społecznych – również o obszarze turystyki. Z jego treścią można zapoznać się tutaj: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/konsultacje-kpo2

Z alokowanych dla Polski 58 mld euro polski rząd planuje przeznaczyć 300 mln euro na wsparcie dla sektora turystycznego w ramach komponentu 1: Odporność i konkurencyjność gospodarki inwestycji: A1.1.1. Wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach. Wsparcie ma mieć na celu zmianę bądź rozszerzenie profilu działalności podmiotów z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19.

4 marca 2021 wzięliśmy udział w spotkaniu konsultacyjnym w tej sprawie z Ministrem Andrzejem Gutem-Mostowym oraz Prezesem POT Rafałem Szlachtą.