Konsultacje projektu dokumentu Polityka turystyczna miasta Stołecznego Warszawy

Dnia 25 czerwca 2019 roku w Muzeum Warszawskiej Pragi odbyło się otwarte spotkanie będące częścią konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu „Polityka turystyczna miasta stołecznego Warszawy” opracowanego przez Stołeczne Biuro Turystyki.

Podczas wydarzenia dr Maria Schicht, zastępca dyrektora Stołecznego Biura Turystyki zaprezentowała założenia dokumentu, w tym główne kierunki polityki.  Istotną zmianą w podejściu do turystyki jest założenie, że powinna ona pozytywnie wpływać na jakość życia mieszkańców.

Następnie odbyła się emocjonująca, blisko dwugodzinna dyskusja, w której wzięli udział mieszkańcy oraz przedstawiciele m.st. Warszawy, branży turystycznej (w tym przewodnicy miejscy) i środowiska akademickiego.

Uczestnicy rozmawiali o turystyce w dzielnicach, tworzeniu nowych produktów turystycznych, dostępności informacji o wydarzeniach w mieście, bezpieczeństwie, hałasie, ekologicznym transporcie oraz zarządzaniu turystyką i overtourismie.  

Dyskutanci z aprobatą przyjęli zaprezentowane kierunki polityki turystycznej. Zgodzili się także co do tego, że turystyka ma służyć podnoszeniu jakości życia lokalnej społeczności, budowaniu kapitału społecznego i zwiększaniu innowacyjności stolicy. Szczególną uwagę poświęcono kwestiom związanym ze sposobem realizacji polityki.

Wszystkie zgłoszone na spotkaniu postulaty i propozycje konkretnych działań zostaną przekazane do biur, które będą tworzyć programy pod cele operacyjne Strategii #Warszawa2030.

Konsultacje społeczne trwają do 17 lipca 2019 roku.  Zachęcamy do przesyłania uwag na adres mailowy: konsultacje@warsawtour.pl.

fot. m. st. Warszawa