Lobbowanie na rzecz członków i branży

Od początku trwania pandemii COVID-19 nieustająco podejmujemy liczne działania na rzecz zwiększenia zakresu oraz poszerzenia grona beneficjentów rządowego i samorządowego wsparcia dla przedsiębiorców i innych podmiotów turystycznych i MICE dotkniętych kryzysem.

Na bieżąco analizujemy ustawy covidowe, szukamy programów pomocowych w ministerstwach i instytucjach samorządowych, występujemy z licznymi apelami i petycjami, wreszcie bierzemy udział w konsultacjach ustaw i dokumentów. Jesteśmy członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, współpracujemy merytorycznie z Radą Przemysłu Spotkań i Wydarzeń oraz należymy do Rady Bezpiecznego Eventu. Podejmujemy również liczne starania o maksymalizację efektywności Polskiego Bonu Turystycznego.

Poniżej znajdują się uaktualniane na bieżąco informacje o naszych działaniach w tym zakresie.

Przedłużenie terminów rozliczenia subwencji finansowych z Tarczy Finansowej

Przedłużenie terminów rozliczenia subwencji finansowych z Tarczy Finansowej

Stanowisko WOT dotyczące finalnej wersji Krajowego Planu Odbudowy

Stanowisko WOT dotyczące finalnej wersji Krajowego Planu Odbudowy

Polski Bon Targowy i Eventowy – projekt WOT i Partnerów

Polski Bon Targowy i Eventowy – projekt WOT i Partnerów

WOT wspólnie z partnerami branżowymi apeluje o wprowadzenie Polskiego Bonu Targowego

WOT wspólnie z partnerami branżowymi apeluje o wprowadzenie Polskiego Bonu Targowego

Rzecznik MŚP interweniuje w Ministerstwie w odpowiedzi na apel Warszawskiej Organizacji Turystycznej

Rzecznik MŚP interweniuje w Ministerstwie w odpowiedzi na apel Warszawskiej Organizacji Turystycznej

Uwagi WOT do Krajowego Planu Odbudowy

Uwagi WOT do Krajowego Planu Odbudowy

Konsultacje Krajowego Programu Odbudowy z Ministrem Gutem-Mostowym

Konsultacje Krajowego Programu Odbudowy z Ministrem Gutem-Mostowym

Wspólny apel do ministerstwa o pilne odmrożenie branży MICE

Wspólny apel do ministerstwa o pilne odmrożenie branży MICE

Apel Warszawskiej Organizacji Turystycznej do Ministra Andrzeja Gut-Mostowego

Apel Warszawskiej Organizacji Turystycznej do Ministra Andrzeja Gut-Mostowego

Warszawa zwalnia restauratorów z drugiej raty za koncesję na alkohol

Warszawa zwalnia restauratorów z drugiej raty za koncesję na alkohol

Równe traktowanie gmin i regionów – udział WOT w posiedzeniu Komisji Senackiej

Równe traktowanie gmin i regionów – udział WOT w posiedzeniu Komisji Senackiej

Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Pismo WOT do Ministra Guta-Mostowego

Pismo WOT do Ministra Guta-Mostowego

Przedsiębiorcy zrzeszeni w WOT zwolnieni ze składek na 2021 rok

Przedsiębiorcy zrzeszeni w WOT zwolnieni ze składek na 2021 rok

Spotkanie z Wicepremierem Gowinem ws. wsparcia dla przedsiębiorców

Spotkanie z Wicepremierem Gowinem ws. wsparcia dla przedsiębiorców

Pismo dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców działających w obszarze turystyki przyjazdowej

Pismo dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców działających w obszarze turystyki przyjazdowej

Pismo wsparcia dla branży targowej

Pismo wsparcia dla branży targowej

Kolejne spotkanie z samorządami obszaru metropolitalnego

Kolejne spotkanie z samorządami obszaru metropolitalnego

Wsparcia przedsiębiorców z funduszy Województwa Mazowieckiego

Wsparcia przedsiębiorców z funduszy Województwa Mazowieckiego

Pismo w sprawie wsparcia dla organizatorów targów

Pismo w sprawie wsparcia dla organizatorów targów

Apel do Ministra Andrzeja Gut-Mostowego o wsparcie sektora turystyki przyjazdowej

Apel do Ministra Andrzeja Gut-Mostowego o wsparcie sektora turystyki przyjazdowej

Warszawska Organizacja Turystyczna partnerem Białej Lilii!

Warszawska Organizacja Turystyczna partnerem Białej Lilii!

Bon Turystyczny – oferty członków Warszawskiej Organizacji Turystycznej

Bon Turystyczny – oferty członków Warszawskiej Organizacji Turystycznej

Turystyka w czasie i po pandemii koronawirusa

Turystyka w czasie i po pandemii koronawirusa

XXV Forum Konsultacyjne Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

XXV Forum Konsultacyjne Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

WOT współtworzy wytyczne dla odmrażania branży spotkań

WOT współtworzy wytyczne dla odmrażania branży spotkań

Opłaty za ogródek gastronomiczny niższe o połowę

Opłaty za ogródek gastronomiczny niższe o połowę

Apel do Premiera i Ministerstwa Rozwoju w sprawie reaktywacji branży gastronomicznej

Apel do Premiera i Ministerstwa Rozwoju w sprawie reaktywacji branży gastronomicznej

Odbudowa po kryzysie – wyniki ankiety

Odbudowa po kryzysie – wyniki ankiety

Tarcza Antykryzysowa w praktyce – wideoczat z prawnikiem WOT

Tarcza Antykryzysowa w praktyce – wideoczat z prawnikiem WOT

Tarcza Antykryzysowa i wsparcie Warszawy – jak skorzystać krok po kroku

Tarcza Antykryzysowa i wsparcie Warszawy – jak skorzystać krok po kroku

Warsaw CvB wzięło udział w wideoczacie z Ministrem Gut-Mostowym

Warsaw CvB wzięło udział w wideoczacie z Ministrem Gut-Mostowym

Wspólne stanowisko 4 Metropolitalnych Organizacji Turystycznych Łódź / Warszawa / Gdańsk / Poznań

Wspólne stanowisko 4 Metropolitalnych Organizacji Turystycznych Łódź / Warszawa / Gdańsk / Poznań

Diagnoza wpływu wirusa SARS-CoV-2 na turystykę i branżę spotkań w Warszawie (stan na dzień 11.03.2020)

Diagnoza wpływu wirusa SARS-CoV-2 na turystykę i branżę spotkań w Warszawie (stan na dzień 11.03.2020)

Spotkanie branży turystycznej w Ministerstwie Rozwoju w sprawie SARS-CoV-2

Spotkanie branży turystycznej w Ministerstwie Rozwoju w sprawie SARS-CoV-2