Miasto wspiera stowarzyszenie

Prezydent Warszawy po raz drugi z rzędu postanowił zwiększyć o 300 tys. zł składkę z tytułu członkostwa samorządu stolicy w Warszawskiej Organizacji Turystycznej. Dzięki dodatkowym środkom zarząd Organizacji będzie mógł zwolnić z tegorocznej składki członkowskiej dotkniętych skutkami pandemii przedsiębiorców zrzeszonych w stowarzyszeniu.

WOT w 2021 r. bardzo aktywnie lobbowała do rządu na rzecz wsparcia dla przedsiębiorców, dzieliła się informacją potrzebną do zarządzania usługami w czasie kryzysu wywołanego pandemią. Aktywnie promowała miasto w kontekście wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz wykorzystania Polskiego Bonu Turystycznego (PBT) w usługach oferowanych przez członków stowarzyszenia.

Dla Organizacji był to kolejny rok wzmożonej aktywności, bo pandemia zmieniła jedynie priorytety, ale nie zmniejszyła ilości działań. Wręcz przeciwnie: było ich w 2021 r. dużo więcej w takich obszarach jak: wymiana informacji i dzielenie się wiedzą, stałe monitorowanie rynku i obserwowanie nowej turystycznej rzeczywistości.

W uzasadnieniu do zwiększenia składki Miasta wymienialiśmy takie argumenty jak  stopniowe odmrażanie turystyki, które następowało w 2021 r. bardzo powoli (od 4 do 30 maja) i w różnych terminach i przy ciągłym zachowaniu limitów.

Zwracaliśmy uwagę, że pomimo odczuwalnej obecności turystów krajowych w Warszawie i intensywnych działań Stowarzyszenia promujących wypoczynek dzieci i młodzieży, także rodzin z dziećmi (kontekst PBT) obłożenie warszawskich hoteli w miesiącach wakacyjnych pozostawało na poziomie ok. 35%.

Z niepokojem patrzymy na kolejne obostrzenia, wprowadzone od 15 grudnia przez rząd, które pogorszą sytuację przedsiębiorców w perspektywie najbliższych miesięcy.

Zauważamy też, że w bardzo niewielkim stopniu odnowił się ruch turystów z zagranicy, przez co firmy zajmujące się obsługą turystycznego ruchu przyjazdowego wciąż nie odnotowują znaczącej poprawy sytuacji, a w sektorze MICE nadal obowiązują limity dotyczące uczestników, które sprawiają, że sektor ten cały czas pozostaje „zamrożony”.

Dzięki decyzji Prezydenta Warszawy stowarzyszenie będzie mogło w 2022 zwiększyć swoją aktywność w obszarze integracji, rozwoju (pozyskiwanie nowych członków) i promocji turystyki wypoczynkowej i MICE. Stowarzyszenie ma w planie rozwój sektora HoReCa oraz tworzenie nowych innowacyjnych produktów. Kontekstowo będziemy promować turystykę zrównoważonego rozwoju.

Warszawska Organizacja Turystyczna, której powstanie zainicjował samorząd miasta stołecznego Warszawy, jest stowarzyszeniem mającym na celu integrację i wspieranie sektora turystycznego w stolicy.