Multimedialny przewodnik „Praga odNova – historyczna moc atrakcji turystycznych warszawskiej Pragi”

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii corocznie organizuje otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki. Zlecenie realizacji zadań publicznych następuje w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

W tym roku, po raz pierwszy również my postanowiliśmy złożyć wniosek pt. Multimedialny przewodnika  „Praga odNova – historyczna moc atrakcji turystycznych warszawskiej Pragi”. Argumentem przemawiającym na korzyść tego projektu jest olbrzymi niewykorzystany potencjał warszawskiej Pragi.

Pragę- Północ charakteryzuje autentyczny przedwojenny klimat, ponieważ jako jedyna dzielnica Warszawy przetrwała II Wojnę Światową bez większego uszczerbku dla przedwojennego układu urbanistycznego stolicy. Dzięki zachowanym kamienicom i autentycznym uliczkom np. ul. Mała, ul. Stalowa czy ul. Konopacka, Praga- Północ stała się planem filmowym dla filmów. Unikatowy krajobraz zachęca do realnych oraz wirtualnych spacerów ulicami Pragi- Północ.

Prawobrzeżna część Warszawy ma wiele do zaoferowania. Zazwyczaj turyści odwiedzający nasze miasto koncentrują się na atrakcjach położonych w centrum miasta i po lewej stronie Wisły. Ten trend odmieniają nieco takie atrakcje jak PGE Narodowy, ZOO, czy Koneser, ale to stanowczo za mało jak na tę wciąż nieodkrytą cześć Warszawy.

Obecna sytuacja spowodowana trwającą pandemią wymaga podjęcia nowych działań z użyciem wirtualnych rozwiązań dostępnych dla wszystkich grup społecznych. Do naszego projektu zapraszać będziemy lokalnych mieszkańców i aktywistów.

„Turystyka przenika wszystkie sfery życia Warszawy. Turyści to tymczasowi mieszkańcy, a mieszkańcy to także w pewnym sensie turyści we własnym mieście” dlatego też zakładamy, że produkty turystyczne zlokalizowane na Pradze będą nastawione na komunikację lokalnej tożsamości, wartości i atrakcji zarówno do mieszkańców prawobrzeża, lewobrzeża jak i odwiedzających i turystów. Turystyka nie może tworzyć enklaw, gdzie mieszkańcy nie są mile widziani. Ma za to zachęcać mieszkańców do współdzielenia się lokalnością i celebrowania miasta i jego dzielnic.

Jesteśmy przekonani, że nowy projekt spotka się z przychylnym odbiorem mieszkańców, a w konsekwencji pozwoli na stworzenie atrakcyjnego produktu turystycznego, który zainteresuje turystów krajowych i zagranicznych.

W realizacji tego zadania przewidzieliśmy:

  • Multimedialną tablicę – prezentującą opis szlaku historyczno-turystycznego, która zostanie ustawiona w centralnym miejscu na Pradze w pobliżu głównej arterii komunikacyjnej i/lub przy wejściu do metra. Zarządzanie treścią odbywać się będzie on-line.
  • Turystyczną aplikację internetową dostosowaną na urządzenia mobilne lub na telefon (pobieraną bezpłatnie przez użytkowników) zawierającą opis szlaku historyczno-turystycznego i mapę obszaru w wersji dwujęzycznej z propozycjami ścieżek oraz nagraniami lokalnych liderów.
  • Materiały informacyjno-promocyjne: artykuły, publikacje i mapy obszaru ze szlakiem turystycznym w wersji dwujęzycznej, które będą dystrybuowane podczas wydarzeń krajowych i zagranicznych oraz działania promocyjne w social mediach.

Projekt jest w skali kraju jednym z 25 wyróżnionych dotacją przez MRPiT.