Multimedialny przewodnik „Praga odNova – historyczna moc atrakcji turystycznych warszawskiej Pragi”

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii corocznie organizuje otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki. Zlecenie realizacji zadań publicznych następuje w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

W tym roku, po raz pierwszy również my postanowiliśmy złożyć wniosek pt. Multimedialny przewodnika  „Praga odNova – historyczna moc atrakcji turystycznych warszawskiej Pragi”. Argumentem przemawiającym na korzyść tego projektu jest olbrzymi niewykorzystany potencjał warszawskiej Pragi.

O projekcie:

Praga od Nova – historyczna moc atrakcji turystycznych warszawskiej Pragi.

To produkt, który powstał w wyniku zapotrzebowania turystów krajowych i zagranicznych w czasach postcovidowych (głównie chodzi o bezpieczeństwo). Adresowany jest również do mieszkańców Warszawy. Przy jego tworzeniu zależało nam na innowacyjności oraz dostępie do szerokiego grona odbiorców.

Geneza projektu odnosi się do dwóch zdarzeń:

  1. Opracowania analizy (na zlecenie miasta) w 2018 r. na temat „Analiza potencjału turystycznego wraz z rekomendacjami dotyczącymi rozwoju turystyki na obszarze rewitalizowanej Pragi ujętych w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r.”
  2. Zorganizowanych w tym samym roku przez Warszawską Organizację Turystyczną warsztatów w 2018 r. metodą design thinking, której efektem było stworzenie konceptów produktów praskich.

Ogłoszony przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki w 2021 roku, odebraliśmy jako szansę na stworzenie nowego produktu zawartego w rekomendacjach obu tych dokumentów.

Projekt jest jednym z 25 w skali kraju nagrodzonym dotacją w ramach zadania: „Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19”

Analiza potencjału turystycznego wraz z rekomendacjami (…)” miała charakter dokumentu porządkującego atrakcyjność turystyczną oraz wskazującego możliwość jej sieciowania, wykorzystania i promocji. Dotyczyła obszarów objętych Programem rewitalizacji położonych na terenie dzielnic Praga-Południe, Praga Północ oraz Targówek. „W ramach opracowania przeprowadzono audyt atrakcji mogących służyć zaspokojeniu potrzeb realizowanych w czasie wolnym przez użytkowników miasta. Adresatem działań był bowiem zarówno turysta jak i przede wszystkim mieszkaniec prawobrzeżnej oraz lewobrzeżnej części Warszawy. Przeanalizowano podaż turystyczną rozumianą jako atrakcje przyrodnicze i kulturowe obszaru. Ważnym składnikiem oferty turystycznej poddanym rozpoznaniu była także aktywność lokalna i unikalna tożsamość miasta. Przestudiowane zostały inicjatywy oddolne, wspierane przez miasto lub realizowane niezależnie, których efektem było powstanie nowych wartości atrakcyjnych dla odwiedzających.

Główną wagę położono na obszar objęty planem rewitalizacji. Jednak w myśl zasady, że turysta nie uznaje granic i podziałów administracyjnych, wzięto również pod uwagę niektóre atrakcje wpływające na chęć odwiedzania obszaru i możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego znajdujące się na obszarze trzech analizowanych dzielnic, ale poza terenem objętym planem rewitalizacji.

Do udziału w pracach zaproszono społeczność lokalną. Zorganizowano cykl pięciu spotkań warsztatowych. Podczas pierwszego z warsztatów przeprowadzono badanie mające na celu określenie tożsamości obszaru analizy oraz głównych atrakcji turystycznych mogących przyciągnąć turystów. Trzy kolejne konsultacje odbyły się na terenie poszczególnych dzielnic i były adresowane do przedstawicieli branży turystycznej, samorządowców, działaczy społecznych aktywnych tamże. Spotkania te zaowocowały dokładnym rozpoznaniem dorobku w zakresie różnorodnych, zrealizowanych projektów kulturalnych, społecznych i obejmujących szeroko pojętą tożsamość lokalną. Podczas warsztatów przedyskutowano także rzeczywiste sposoby w jakich wykorzystywana jest oferta czasu wolnego dzielnic. Każdy z warsztatów został podsumowany wnioskami pozwalającymi poznać wspólne dla całego obszaru rewitalizacji tematy, wokół których można skupić atrakcyjność oferty czasu wolnego.

Ważnym elementem analizy było przeprowadzenie wizji lokalnej i odwiedzenie obszaru przyjmując perspektywę gościa nastawionego na poznanie walorów czasu wolnego obszaru rewitalizacji. Miało to na celu symulacje doświadczenia osoby poznającej atrakcję trzech dzielnic i bezpośrednie poznanie wybranych miejsc i inicjatyw. Rozpoznanie terenowe odbyło się pod koniec listopada 2019 roku.

Wszystkie zastosowane metody miały pozwolić poznać i zrozumieć unikalną charakterystykę badanego obszaru. Odkryć w jakiej formie można przygotować i promować ofertę spędzania czasu wolnego trzech dzielnic, tak aby wzmocnić ich tożsamość i zachęcić mieszkańców do współtworzenia propozycji.

Z kolei efektem zorganizowanych warsztatów było 8 konceptów usług na zagospodarowanie wolnego czasu.

Wśród propozycji pojawiły się klasyczne wycieczki  zwiedzania, jak też innowacyjne pomysły takie jak gry miejskie, warsztaty lokalne, festiwale sztuki, rzemiosła i propozycje interaktywnych map.

Multimedialny Przewodnik Praga odNova jest odpowiedzią na rekomendacje przedstawione w obu tych projektach, choć w bezpośredni sposób nie odnosi się do żadnej z nich. Na jego funkcjonowanie składają się następujące elementy:

  • Multimedialna tablica – prezentująca opis atrakcji historyczno-turystycznych
  • Turystyczna aplikacja internetowa dostosowana na urządzenia mobilne
  • Materiały informacyjno-promocyjne

Wybór atrakcji prezentowanych w przewodniku konsultowany był także ze znawcami tej części Warszawy, a ich interesującym wyróżnikiem są nagrania z liderami, mieszkańcami, którzy na Pradze spędzili całe swoje życie.

Identyfikowane dotychczas atrakcje tej części miasta to PGE Narodowy, ZOO, czy Koneser – mówimy tu o kryterium odwiedzania. I choć takie miejsca jak Bazylika na Kawęczyńskiej, Cerkiew, czy Bazar Różyckiego bądź liczne restauracje czy bary były częścią oferty realizowanej przez kilku organizatorów to multimedialny przewodnik stał się nowym miejscem gdzie informacje o nich znajdzie też turysta indywidualny: mieszkaniec, turysta krajowy, czy zagraniczny. 30 opisanych w tablicy multimedialnej i aplikacji atrakcji to: Katedra św. Stefana, Pyzy i pańska skórka, plenerowe zabawy i rozrywki, praski MDM, pod czuła opieką Maryjki, Słodki Wedel, Szpotański, Bazylika, różne oblicza ulicy Skaryszewskiej, w poszukiwaniu krasnali, praski street art., różne oblicza stadionu, Monopol nie tylko dla koneserów, Willa pod Zwariowaną Gwiazdą, kamienice – seniorki z ulicy Środkowej, rosyjskim szlakiem po Pradze, ukryte fabryczki, prawobrzeżne muzea, bazar Różyckiego, kamienice z ulicy Targowej, imperium kolejowe, kultowe knajpy, bary i restauracje, praskie safari, zagłębia rzemieślnicze, kosmetyczny potentat, praska galeria sław, willa fabrykantów chemicznych, uwaga kręci się…film, od Telefunkena po street art., teatr Baj.

Atrakcje można pogrupować w takie obszary tematyczne jak: kultura, sztuka, wydarzenia kulturalne, architektura, kulinaria, przemysł, obiekty sakralne, detale praskie.

Opis 4 tras tematycznych (Praga artystyczna, Praga wyznaniowa, praskie fabryki, Praski Hollywood) zawartych w przewodniku jest otwartą rekomendacją na tworzenie swoich własnych propozycji zwiedzania dostosowanych do indywidualnych zainteresowań a  opis spaceru zamieszczony w mediach społecznościowych będzie rekomendacją, najlepszą z możliwych – bo osobistą.

Opisy tras i atrakcji uzupełniają zdjęcia pochodzące z archiwów oraz współczesne – wykonane specjalnie dla projektu.

Tablica multimedialna, na której prezentowane są wszystkie atrakcje znajduje się w doskonałej lokalizacji i zapewnia dostęp dla wielu konsumentów (także tych odwiedzających Galerie Wileńską), a aplikację uruchomić może każdy na swoim telefonie komórkowym. Dla osób korzystających z tradycyjnych materiałów przygotowano ich wersję drukowaną, które dystrybuowane są m.in. w Punktach Informacji Turystycznej w PKiN oraz w Koneserze.