Nowa Rzeczywistość – Założenia do działań WOT w 2021

Prezentujemy dokument, który stanowi próbę opisu nowej rzeczywistości na rynku turystycznym w kolejnym roku trwania pandemii COVID-19 – także w odniesieniu do warszawskiej branży.

Dokument jest efektem prowadzonej przez nas, w ciągu ostatnich miesięcy, wnikliwej obserwacji trendów i prognoz branży turystycznej i MICE. Zebraliśmy w nim wnioski z licznych analiz, raportów i opracowań, z których większość na bieżąco przekazywaliśmy Państwu w minionych miesiącach.

Wierzymy, że przekazany materiał, jako syntetyczne podsumowanie gromadzonej przez nas wiedzy, okaże się Państwu pomocny w planowaniu działań na 2021 rok. Również tych realizowanych wspólnie z nami.