Odbudowa po kryzysie – wyniki ankiety

Szybko zmieniająca się sytuacja w czasie kryzysu wywołanego pandemią wirusa wymaga od nas stałego śledzenia najnowszych informacji i zmian mających bezpośredni wpływ na branże turystyczną.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie dotyczące sprawdzonych, rzetelnych informacji, badań i analiz dotyczących turystyki, Warszawska Organizacja Turystyczna podejmuje szereg działań na rzecz swoich członków dotkniętych kryzysem wywołanym przez wirusa SARS-CoV-2.

Dlatego planując jak najszerszą i najefektywniejszą strategię działań na miesiące po ustabilizowaniu się sytuacji zasięgnęliśmy opinii branży turystycznej. Dziś dzięki odpowiedzią otrzymanym z ankiet możemy zdecydować jakimi narzędziami i na jakich rynkach powinniśmy prowadzić działania w nadchodzącym czasie.

Dzieląc się tymi danymi chcemy Państwu przypomnieć, że oprócz wdrażania rozwiązań doraźnych, które mają podtrzymać zainteresowanie Warszawą i Waszą działalnością, cały czas dokładamy wszelkich starań, aby po ustaniu kryzysu móc z pełną siłą promować nasze Miasto.

Najszybciej wrócą turyści indywidualni

Jaki rodzaj turystyki odbuduje się najszybciej? Ankietowani uważają, że szansę na realną i szybką odbudowę ma przede wszystkim indywidualna turystyka wypoczynkowa (48 proc.) oraz MICE (20 proc.).

Najmniejszy odsetek ankietowanych wskazywał, że będzie to turystyka wypoczynkowa grupowa (7 proc.).

Warszawa liczy na rodaków

Na jakich rynkach (krajach) powinny być prowadzone działania promocyjne celem najskuteczniejszej odbudowy popytu, niezależnie od profilu Państwa sprzedaży? Najwięcej przedsiębiorców wskazuje Rynek krajowy (38 proc.), niewiele mniej – uważa, że powinny to być dotychczasowe główne Rynki (na których prowadzone były działania promocyjne)  (29 proc.).

Część ankietowanych (19 proc.) uważa jednak, że powinny to być Rynki krajów sąsiedzkich (Czechy, Słowacja, kraje bałtyckie).

Turystyka miejska (city break) najważniejsza

Co do produktów które mają szansę na realną i szybką odbudowę przyjazdów, warszawska branża turystyczna stwierdza, że to Turystyka miejska (city break) (21 proc.). W dalszej kolejności znalazły się ex aequo Turystyka kulturowa i biznesowa (12 proc.).

Najmniejszy odsetek ankietowanych wskazywał na produkty Warszawa Judaica (3 proc.) i Warszawa historyczna (3 proc.).

Jeśli odbudować promocję, to…

Równo, bo po 11 proc. tych, którzy udzielili konkretnych odpowiedzi, chciałoby aby promocja prowadzona przez WOT i UM odbywała się w mediach społecznościowych oraz poprzez organizacje podróży studyjnych w Warszawie dla tour operatorów, travel agentów i meeting plannerów ważne są też dla nich kampanie remarketingowe. Nieznacznie mniej 10 proc. wskazuje na Kampanie Adwords, 9 proc. skłania się ku projekty grantowe mające komercjalizować ofertę Warszawy.

Odbudowa po kryzysie - prezentacja

Wyniki ankiety dotyczącej planowania działań marketingu turystycznego WOT i Warszawy (.pdf)