Rozszerzono pakiet wsparcia Miasta Stołecznego Warszawy dla przedsiębiorców

W dniu 19 marca 2020 Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił pakiet wsparcia stolicy dla lokalnych przedsiębiorców zawierający ulgi czynszowe. 20 marca 2020 pakiet ten został rozszerzony o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności za podatek od nieruchomości. Szczegóły poniżej.

Pakiet wsparcia Warszawy dla przedsiębiorców na dzień 20.03.2020:

KWESTIE CZYNSZOWE:

W mieście znajduje się 8 600 lokali użytkowych, które są wynajmowane przez przedsiębiorców. Są to sklepy, lokale gastronomiczne i usługowe oraz żłobki i przedszkola. Miasto proponuje ich najemcom wsparcie, poprzez:

  • czasowe obniżenie czynszu
  • odroczenie płatności czynszu
  • rozłożenie należności w czasie
  • odroczenie spłaty zadłużenia, które przedsiębiorcy będą mogli spłacać w ratach

Najemcy lokali użytkowych, którzy będą chcieli skorzystać z pakietu wsparcia zgodnie z obowiązującą uchwałą rady miasta, muszą złożyć wniosek. Miasto podkreśla, że każda decyzja będzie podejmowana indywidualnie i na wniosek najemcy. Wśród najemców miejskich lokali użytkowych znajduje się również 870 organizacji pozarządowych, które również będą mogły ubiegać się o wsparcie analogicznie, jak przedsiębiorcy.

 
KWESTIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI:
 
W związku z obecną sytuacją kryzysową Urząd m.st. Warszawy daje możliwość odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości lub rozłożenia jej na raty. Decyzje ustalające wysokość podatku na 2020 r. będą wydawane sukcesywnie i doręczane drogą pocztową.

Możliwość odroczenia płatności lub rozłożenia jej na raty

Jeśli po otrzymaniu decyzji nie będziemy w stanie uregulować podatku od nieruchomości, możemy złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności na dogodne raty. Decyzje podatkowe będą przez Miasto wysyłane pocztą, które jednocześnie informuje, że w związku z wprowadzonymi ograniczeniami decyzje ustalające wysokość podatku na 2020 rok będą wydawane sukcesywnie, w miarę możliwości ich realizacji. Ratę podatku należy zapłacić w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. W doręczonej decyzji znajdą się wszystkie informacje dotyczące:

  1. wysokości zobowiązania podatkowego,
  2. terminu zapłaty raty podatku,
  3. nowego indywidualnego numeru rachunku bankowego.

Aby ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, za pośrednictwem Internetu można w Centrum Obsługi Podatnika załatwić następujące sprawy:

  1. ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych: warszawa19115.pl/szukasz-informacji/podatki-oplaty/podatki-i-oplaty-lokalne/;
  2. ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych warszawa19115.pl/zobowiazania-podatkowego-z-tytulu-podatku-lesnego-od-osob-fizycznych-i-prawnych;
  3. ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych  warszawa19115.pl/zobowiazania-podatkowe-z-tytulu-podatku-rolnego-od-osob-fizycznych-i-prawnych.

Formularze podatkowe oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie: bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa_v2/podatki_i_oplaty_lokalne.

Centrum Obsługi Podatnika uruchomiło dodatkowe numery infolinii (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00): 519 066 098, 514 603 566, 509 647 711, 22 325 91 41, 22 325 91 42, 22 443 99 91.

Wszelką korespondencję do COP można wysyłać za pośrednictwem epuap.gov.pl, czyli konta do załatwiania spraw urzędowych przez Internet oraz elektronicznie na adres: Sekretariat.COP@um.warszawa.pl.