Podsumowanie 2020: warszawska pomoc dla przedsiębiorców

Obniżki czynszów, opłat, ulgi, doradztwo to formy pomocy w czasie stanu epidemii, jakiej stolica udziela lokalnym przedsiębiorcom od marca zeszłego roku. Konkretną pomoc – poza wypłatą rządowej tarczy antykryzysowej – uzyskało kilka tysięcy firm.

W ramach pakietu #WarszawaPomaga mniej za czynsze w miejskich lokalach zapłaciło blisko 3,5 tys. najemców, w sumie była to kwota 35 830 108,33 zł. Z kolei ulgi z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 7 392 915 zł i skorzystało z nich 689 wnioskodawców. Pomoc otrzymali także najemcy ogródków gastronomicznych – wpłynęło 58 wniosków o obniżenie czynszu dzierżawnego i 338 wniosków o obniżenie opłaty związanej z handlem. W decyzjach wydawanych po 6 czerwca 2020 r. opłaty są naliczane według obniżonych stawek.

Odroczone i rozłożone na raty podatki

Centrum Obsługi Podatnika przyjęło dotąd 812 wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań. Jako powód ich złożenia podatnicy wskazują problemy z płynnością finansową spowodowane stanem epidemii. Od marca do grudnia łączna suma odroczonych i rozłożonych na raty spłat to około 3 272 000 zł.

Ponad miliard złotych wypłaconych w ramach tarczy antykryzysowej

Stołeczny Urząd Pracy rozpatrzył blisko 98 proc. wniosków w ramach realizacji tarczy antykryzysowej. Do tej pory wpłynęło 184 688 wniosków. Warszawa wypłaciła już przedsiębiorcom ponad miliard zł (dokładnie 1 058 386 794,69 zł) wsparcia.

Programy doradcze w Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Przedsiębiorcy korzystają też z oferty Centrum Przedsiębiorczości Smolna. 348 osób odwiedziło punkt informacyjny pytając o tarczę antykryzysową, warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz rodzaje dofinansowania.
W ramach programu doradczego Academy_Smolna (on-line) zrealizowano 662 godz. doradztwa księgowego, prawnego i biznesowego. W projekcie wzięło udział 361 uczestników (236 kobiet i 125 mężczyzn). Z 6-miesięcznego mentoringu skorzystało 5 firm. W ramach cyklu spotkań on-line #Net_Smolna 2020 – programu wspierającego małe i średnie przedsiębiorstwa – odbyło się 13 spotkań warsztatowych, w których udział wzięło 337 osób. Zakończyła się także siódma edycja miejskiego programu akceleracyjnego Warsaw Booster. Ze wsparcia w programie skorzystało 20 startupów, młodych firm technologicznych oraz twórców projektów biznesowych.

Wydłużenie czasu na opłaty, poręczenie zamiast kaucji

W sierpniu uzupełniono pakiet pomocowy o kolejne rozwiązania, tj. wydłużenie okresu obniżek czynszów w miejskich lokalach użytkowych i wprowadzenie możliwości wnoszenia kaucji przy umowach na najem lokali w formie poręczenia przez inny podmiot. Zaczęły także obowiązywać niższe stawki za zajęcie pasa drogowego (do 75 proc.), wydłużony jest czas na opłacenie III raty za koncesję na alkohol. Uruchomiono programy akceleracyjne i doradczo-szkoleniowe.

Pomoc w 2021 roku – dodatkowe rozwiązania

Już w I kwartale 2021 pakiet zostanie poszerzony o kolejne rozwiązania m.in. w zakresie odstąpienia od waloryzacji czynszów w miejskich lokalach użytkowych.
Kontynuowane będą także programy doradcze – ankiety uczestników świadczą o tym, że były dobrze dopasowane do ich potrzeb. Wysoko oceniony został m.in. projekt Academy_Smolna. Tym razem zaproponujemy uczestnikom jeszcze większą liczbę godzin zajęć. Program na stałe znajdzie się w ofercie Centrum Przedsiębiorczości Smolna.
W roku 2021 chcemy w szczególności wesprzeć osoby, które ucierpiały z powodu pandemii i potrzebują wsparcia w przetrwaniu lub zmianie modelu biznesowego, tak aby uratować swoją firmę i utrzymać miejsca pracy.