Podsumowanie działalności WOT za 2020 r.

Rok 2020 przechodzi do historii. Pierwotny plan działania trzeba było zmodyfikować, bo nie było w nim miejsca na podróże studyjne, fam tripy, na udział w wydarzeniach na rynkach zagranicznych. Nie miało sensu drukowanie materiałów promocyjnych. Działania integrujące branżę zmieniły kształt, a networking w klasycznym rozumieniu trzeba było przełożyć na nowe czasy.

Elastyczność zdominowała nasze działania. Obserwowanie rzeczywistości, wciąż nowych obostrzeń, odgadywanie potrzeb konsumenckich, szybkie reagowanie stało się codziennością. Za cel tych działań postawiliśmy podtrzymanie zainteresowania destynacją, promocję miejsc, które można było odwiedzać, poszukiwanie kanałów na dystrybucję informacji o Warszawie. Stałe dostarczanie treści, udział w wirtualnych wydarzeniach, targach, prezentacjach, webinarach stały się nową rzeczywistością. Promowaliśmy jedzenie na wynos, warszawskie przepisy kulinarne, zwiedzanie on-line, a w końcowych etapie roku programy „lekcji on-line”.

Na bieżąco odpowiadaliśmy na zapytania dotyczące planowanych wydarzeń z obszaru MICE i z myślą o planistach spotkań stworzyliśmy nowe narzędzia: mapę wirtualnego zwiedzania obiektów w Warszawie, a także wypracowaliśmy specjalne, elastyczne warunki, rezerwacji i anulacji eventów na lata 2021-2022. Zawarliśmy w tej ofercie program bezpłatnych site inspections dla nowych klientów, którzy rozważają Warszawę pod kątem organizacji spotkań w 2021-22 roku.

Ważniejsze jednak niż te działania było wsparcie dla członków stowarzyszenia. To dla nich analizowaliśmy ustawy covidowe, szukaliśmy programów pomocowych w Ministerstwie Kultury I Dziedzictwa Narodowego, czy Mazowieckiej Instytucji Wdrażania Projektów Unijnych. Występowaliśmy z licznymi petycjami, o uwzględnienie w ustawach turystyki przyjazdowej (t.o. i hoteli), organizatorów targów, gastro, atrakcji. W ich imieniu apelowaliśmy o wprowadzenie wytycznych dla restauracji w czasie umożliwiającym sprawne przygotowanie się restauratorów do ponownej obsługi gości, o uwzględnienie organizatorów turystyki przyjazdowej w pomocy rządu. To dla nich wzięliśmy czynny udział w pracach w Radzie Bezpiecznego Eventu i przy tych realizowanych przez Rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw. W końcu z myślą o atrakcjach turystycznych, instytucjach kultury lobbowaliśmy na rzecz uwzględnienia atrakcji turystycznych w usługach świadczonych za Polski Bon Turystyczny.

W 2020 r. wydarzyło się też wiele dobrego: do stowarzyszenia przystępowali nowi członkowie, zmieniliśmy identyfikację graficzną (także logo), Walne Zebranie zatwierdziło zmiany w statucie, które pozwalają na prowadzenie działalności gospodarczej. Pod koniec wakacji Prezydent miasta. St. Warszawy podpisał „Politykę Turystyczną Warszawy” wytyczając jej nowe kierunki rozwoju.

Ostatniego dnia 2020 r mogliśmy poinformować członków, że miasto zwiększy składkę dla stowarzyszenia zwalniając tym samym przedsiębiorców z jej opłacenia.

W nowy rok wchodzimy z pełnym składem, z nowymi pomysłami wierząc bardziej niż wcześniej, że współpraca jest kluczem do sukcesu.