Działania w 2021 r. uwarunkowane były wciąż trwającą pandemią Covid-19 i z tego powodu ich zakres a przede wszystkim priorytety dostosowane były do stale zmieniającej się rzeczywistości.

W największym stopniu nastawiliśmy się na monitorowanie rynku, analizę obecnej sytuacji, dlatego zarządzanie informacją i lobbowanie na rzecz wsparcia dla przedsiębiorców stały się jednymi z naszych priorytetów.

Na bieżąco dzieliliśmy się wiedzą, zadbaliśmy o networking i integrację. Poszerzaliśmy współpracę z partnerami zewnętrznymi, a przyjmując nowych członków zadbaliśmy o rozwój organizacji. Realizowaliśmy też działania marketingowe na miarę nowych czasów i w ciągłym procesie udzielania odpowiedzi i składania ofert staraliśmy się pozyskiwać nowe wydarzenia MICE do Warszawy.

Wszystkie te działania szczegółowo podsumowujemy w załączonym dokumencie, zapraszamy do lektury!