Podsumowanie Walnego Zebrania członków WOT – 9 lipca 2020

„9 lipca 2020, zgodnie z zapowiedzią, odbyło się w EXPO XXI Walne Zebranie Warszawskiej Organizacji Turystycznej. Przedstawione sprawozdania z działalności Rady Programowej oraz działalności biura w 2019 roku spotkało się akceptacją uczestników walnego zgromadzenia. Po przedstawieniu przez Zarząd Planu Działania i Planu Finansowego na rok 2020 członkowie – również jednomyślnie – przyjęli obydwa dokumenty określające cele, metody i środki prowadzenia aktywności przez organizację do końca bieżącego roku. Z akceptacją spotkały się także, opisane szczegółowo przez Zarządu, metody działania WOT w okresie kryzysu wywołanego pandemią. Zaplanowane zmiany w statucie organizacji, ze względu na brak kworum spowodowane okresem urlopowym, będą procedowane na kolejnym Walnym Zebraniu, którego termin zostanie wkrótce wyznaczony, a jego forma prawdopodobnie przybierze formę elektroniczną.”