Porozumienie o współpracy WOT z Polską Akademią Nauk

Kontynuując dotychczasowe wspólne działania, 2 września podpisane zostało porozumienie między Warszawską Organizacją Turystyczną a Polską Akademią Nauk, które precyzuje zakres współpracy miedzy organizacjami przy promocji Warszawy jako destynacji konferencyjnej wśród środowisk naukowych.

Warsaw Convention Bureau miało w tym roku kilka okazji, aby zaprezentować swoją działalność i możliwości wsparcia dla potencjalnych ambasadorów kongresów podczas konferencji organizowanych przez PAN, między innymi w Łącku podczas International School of Hydrology. Liczymy na to, że dzięki regularnej obecności na przyszłych wydarzeniach PAN, WCB uda się zachęcić jak najwięcej przedstawicieli nauki do skorzystania z możliwych form wsparcia dla organizowania konferencji w Warszawie.  

Warszawska Organizacja Turystyczna będzie też wspierać PAN dostępnymi narzędziami w promocji wydarzeń już potwierdzonych w Warszawie wśród ich potencjalnych uczestników.