Porozumienie o współpracy z instytucjami Politechniki Warszawskiej

W świetle wspieranych przez Warsaw Convention Bureau starań Politechniki Warszawskiej oraz Polskiego Stowarzyszenia Biomechaniki o pozyskanie do Warszawy kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Biomechaniki (ESB) w 2022 roku, podpisane zostało porozumienie o wzajemnej współpracy między Warszawską Organizacją Turystyczną a Fundacją Politechniki Warszawskiej oraz Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół PW.

Sfinalizowanie porozumienia było poprzedzone konsultacjami na temat różnych możliwości i form współpracy między naszymi organizacjami.

Liczymy, że dzięki wspólnym działaniom w obszarze akademickim więcej przedstawicieli świata nauki pozna możliwości, jakie oferuje współpraca z Warsaw Convention Bureau przy pozyskiwaniu wydarzeń naukowych do Warszawy.